Ce prevede noul Regulament privind transferul deșeurilor și când intră în vigoare?

Regulament transfer deșeuri

Din septembrie 2023 intră în vigoare Regulamentul privind transferurile de deșeuri aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.411 di 22.06.2022. Odată cu intrarea în vigoare a noului act normativ va fi abrogată Hotărârea de Guvern nr. 637/2003 privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora.

Regulamentul privind transferurile de deșeuri este un act normativ foarte important în vederea implementării și respectării măsurilor de protecție a mediului și a sănătății umane prin prevenirea sau reducerea efectelor negative care pot fi cauzate de TRANSFERURILE DE DEȘEURI. Acesta stabilește proceduri și regimuri de control pentru transferurile de deșeuri, în funcție de originea, destinația și ruta transferului, de tipul de deșeu transferat și de tipul operațiunii de gestionare care se aplică deșeului la destinație.

Regulamentul se aplică pentru transferul următoarelor tipuri de:

1) importate în Republica Moldova, fiind destinate operațiunilor de valorificare;

2) exportate din Republica Moldova, fiind destinate operațiunilor de valorificare și eliminare;

3) aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova;

4) efectuate exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova.

Proceduri aplicate pentru transferurile transfrontaliere de deșeuriProceduri aplicate pentru transferurile de deșeuri efectuate exclusiv în interiorul Republicii Moldova
Notificarea prealabilă scrisă și consimțământul prealabil scris, în conformitate cu secțiunea a 2-a din capitolul II la Regulament;Cerințe generale de informare, în conformitate cu secțiunea a 3-a din capitolul II.  Cerințele generale și specifice din capitolului III la Regulament și în corespundere cu prevederile art. 45 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.s

Noul regulament prezintă prevederi speciale pentru asigurarea trasabilității deșeurilor care sunt efectuate exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. Respectiv, potrivit Capitolului III din Regulament, și în corespundere cu cerințele  art. 45 al Legii privind deșeurile, producătorul de deșeuri sau operatorul autorizat notifică Agenția de Mediu cu privire la fiecare transport de deșeuri separat pentru fiecare destinație cu 3 zile înainte de realizarea transportului, prin completarea Formularului de identificare pentru transferul,  valorificarea și/sau eliminarea deșeurilor.

În conformitate cu Art. 31, alin (4) al Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, Inspectoratul pentru Protecția Mediului controlează încărcăturile și ia măsuri pentru asigurarea conformității cu documentele însoțitoare și pentru respectarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea condițiilor de export, import și tranzit ale deșeurilor.