Cursurile e-Circular

Responsabil pentru gestionarea deșeurilor
Curs
Responsabil pentru gestionarea deșeurilor
Următorul curs:
10 iunie, 2024

Cursul oferă cunoștințele necesare pentru implementarea cerințelor legale privind gestionarea deșeurilor în cadrul entităților generatoare. Veți învăța codificarea corectă a deșeurilor și utilizarea instrumentelor digitale de evidență și raportare.

Veți dobândi competențe în elaborarea planurilor de prevenire/reducere a deșeurilor, inițierea auditurilor, asigurarea conformității cu legislația de mediu și aplicarea mecanismelor de circularizare a afacerii și gestionare eficientă a resurselor.

Inspector/Inspectoare conformare ecologică
Curs
Inspector/Inspectoare conformare ecologică

Cursul „Inspector conformare ecologică” oferă cunoștințele necesare pentru asigurarea conformității cu reglementările de mediu. Este potrivit pentru profesioniști din diverse domenii.

Veți dobândi competențe în evaluarea impactului de mediu, obținerea autorizațiilor, auditul intern, coordonarea departamentelor de mediu, gestionarea deșeurilor, prevenirea poluării și strategiile de sustenabilitate.

Responsabilitatea Extinsă a Producătorului
Curs
Responsabilitatea Extinsă a Producătorului

Responsabilitatea Extinsă a Producătorului (REP) este un mecanism esențial pentru tranziția la economia circulară, bazat pe principiul „poluatorul plătește”. REP vizează gestionarea deșeurilor provenite de la produsele introducere pe piață.

Cursul oferă un ghid practic pentru înțelegerea și implementarea schemelor REP în conformitate cu cadrul legal național. Abordează provocările și oportunitățile asociate acestui concept la nivel organizațional.

Economia Circulară
Curs
Economia Circulară

Cursul „Economia Circulară” dezvoltă competențe privind înțelegerea principiilor economiei circulare și identificarea soluțiilor pentru circularizarea afacerilor. Veți învăța utilizarea instrumentului Busolă Circulară.

Structurat în 3 module, cursul abordează conceptele economiei circulare, analiza lanțului valoric al produselor și identificarea celor mai eficiente metode și instrumente pentru dezvoltarea soluțiilor circulare.