Articol

Au intrat în vigoare noi cerințe legislative privind gestionarea uleiului uzat

Detalii

Data publicării
25/05/2023
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

În ultimul trimestru al anului 2022 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 731/2022 din 26.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate și care  intra în vigoare azi, data de 25.05.2023.  Regulamentul stabilește cerințele pentru gestionarea ecologică corespunzătoare a uleiurilor uzate (UU) generate la nivel național, prin aplicarea regimului de responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu prevederile art. 12 și 52 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, cu respectarea acordurilor internaționale de mediu la care Republica Moldova este parte.

Scopul Regulamentului este de a asigura:

  • colectarea uleiurilor uzate și tratarea ulterioară a acestora fără riscuri pentru sănătatea umană și mediu;
  • funcționarea unui sistem ecologic pentru gestionarea și controlul activităților de tratare și transport al uleiurilor uzate;
  • prevenirea și limitarea poluării aerului, apelor și solurilor și limitarea riscurilor pentru sănătatea umană ca urmare a tratării și transportului de uleiuri uzate.

Prevederile regulamentului se aplică tuturor uleiurilor minerale sau lubrifianții sintetici sau uleiurile industriale care au devenit improprii folosinței pentru care au fost destinate inițial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie și de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine și cele pentru sistemele hidraulice.

ATENȚIE!

Producătorii de uleiuri nou-intrați pe piață și  producătorii existenți, care au plasat pe piață uleiuri până la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, sunt obligați să se înregistreze, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (în continuare – Lista producătorilor), în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.

În corespundere cu prevederile Regulamentului, Cererea de înregistrare în Lista producătorilor se va depune la Agenția de Mediu în format electronic, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, fiind însoțită de următoarele documente:

Sistem individualSistem colectivProducători membri ai sistemului colectiv

·     planul de operare, după modelul din anexa nr. 5;

·     informațiile generale, completate conform modelului prezentat în anexa  nr. 3.

Notă: Sistemul individual nu are nevoie de autorizație de gestionare a deșeurilor, conform art. 27 din Legea 209/2016. Se autorizează doar Sistemul colectiv, conform art. 12, alin (8) al Legii privind deșeurile. Sistemul individual activează doar în baza Planului de operare.

·     dovada unui sistem colectiv, care include extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, statutul sistemului colectiv creat și lista fondatorilor;

·     setul de documente pentru obținerea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, conform art. 25 alin. (4) și (6) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile;

·     planul de operare, după modelul din anexa nr. 5;

 

·     certificatul calității de membru al unui sistem colectiv, conform art. 12 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile;

·     informațiile generale, completate conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

 

Pasul 1. Autentificare pe portalul www.siamd.gov.md  (acțiuni pentru care producătorul are nevoie de semnătura electronică)

Pasul 2. După autentificare, se va accesa “Profilul utilizatorului” și se va selecta opțiunea “Adăugare întreprindere” (doar în cazul în care întreprinderea nu este înregistrată deja în SIA MD). După crearea profilului și respectiv adăugarea întreprinderii, vor apărea pe ecran 5 butoane. Pentru a purcede la etapa următoare se va selecta opțiunea “Înregistrarea în Lista producătorilor REP” și ulterior se va selecta opțiunea “Înregistrarea în REP”

Pasul 3. După accesarea opțiunii “Înregistrarea în REP”, se va deschide o interfață cu toate 5 etape de procesare, din care doar 2 vor fi completate de Producător: “Identificarea” prin care se va selecta tipul deșeurilor supuse REP (se va alege uleiuri uzate) și  “Completarea cererii” prin care se vor atașa toate actele necesare după cum sunt enumerate mai sus și în pct.12 din Regulament.

Peste 400 scheme REP funcționează în întreaga lume și există suficientă experiență cu privire la cerințele minime pentru un REP de succes. În cazul uleiurilor uzate, scheme REP funcționează în țări precum Bulgaria, Spania, Grecia, Italia, Polonia și Portugalia. Aceste scheme obligatoriu activează în baza unor reguli clare și transparente pentru toate părțile interesate și asigură un nivel adecvat de concurență pentru a evita crearea de monopoluri. Aceste scheme trebuie să asigure o abordare egală și nedescriminatorie între producătorii de uleiuri plasate pe piață; între sistemele colective de preluarea a responsabilității în numele producătorilor; și între operatorii autorizați pentru gestionarea uleiurilor uzate.

În termen de 10 zile lucrătoare, AM va lua o decizie cu privire la aprobarea PO, termen în care poate solicita clarificări și informații necesare pentru a permite o evaluare substanțială a planului de operare. În cazul în care actele depuse sunt conforme, AM eliberează numărul de înregistare pentru producătorii de uleiuri. Înregistrarea producătorilor în Lista producătorilor este valabilă pe o perioadă de 5 ani.

Articole similare

trage