IULIE FĂRĂ PLASTIC 2024 – ACCEPTĂ PROVOCAREA – ÎNREGISTREAZĂTE

Pagină

Donează 2% pentru E-Circular

Publicat: 16 aprilie, 2024

Stimați abonați, parteneri, oameni care susțin activitatea organizațiilor neguvernamentale în domeniul protecției mediului și gestiunii eficiente a deșeurilor. A.O. Centrul de instruire și consultanță E-Circular (anterior A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor) fondată în anul 2010 și care publică din anul 2013 trimestrial Revista “Managementul Deșeurilor”, este inclusă în Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2020, cu nr. 509, cod fiscal 1010620007890.

Aportul Dumneavoastră prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către A.O. E-Circular va fi unul apreciat și justificat. Suma colectată, va fi integral alocată pentru a susține activitatea redacțională și pentru a perfecta abonamente gratuite instituțiilor de învățământ din întreaga republică.

Direcționarea a 2 % este un pas simplu, iar pentru a ușura acest process, prezentăm în continuare o scurtă descriere a Legii 2% și cum funcționeaza acesta.

Desemnarea procentuală, cunoscută și ca Legea 2% sau mecanismul 2%, este procesul prin care persoanele fizice plătitoare de impozite pot direcționa 2% din impozitul anual pe venit către organizațiile neguvernamentale sau religioase din țară. Mecanismul 2% nu este o donație pe care oamenii o realizează din banii proprii. Sunt banii care se rețin din venituri și se achită anual, la stat, sub formă de impozit pe venit. În cazul în care contribuabilii aleg să direcționeze 2% către o organizație, la stat vor ajunge 98% din impozit, iar 2% vor merge la organizația pe care omul a ales să o susțină.
Chiar și în cazul în care o persoană care este angajată într-un singur loc de muncă și nu are alte venituri, respectiv nu are obligația de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit, poate redirecționeze 2% unei organizații beneficiare, prin completarea și depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit.

Din anul 2020, direcționarea 2% se va realiza prin depunerea doar a unui singur formular – Formularul CET18. Acest formular conține o secțiune facultativă numită “Desemnarea procentuală”, în care la codul M1 se indică codul fiscal a organizației beneficiare în folosul căreia se face desemnarea.

Cum se completează declarația cu privire la impozitul pe venit?

Serviciul Fiscal de Stat a adoptat Regulament care te ajută să completezi forumularul CET 18.

Cum se depune formularul declarației cu privire la impozitul pe venit?

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă:

  • personal;
  • prin poștă;
  • online (cu aplicarea semnăturii electronice).

Dacă depui declarația personal, e necesar să te prezinți la Oficiul Serficiului Fiscal de Stat, indiferent de domiciliul pe care îl ai. Angajații Serviciului Fiscal de Stat te vor ajuta să completezi și să depui declarația.
Dacă depui declarația prin poștă, o poți expedia indicând adresa oricărei direcții de deservire a Serviciului Fiscal de Stat.

Depunerea online a declarației este posibilă utilizând serviciile fiscale electronice. Declarația semnată electronic are aceeași valoare legală pe care o au documentele semnate și ștampilate pe suport de hârtie.