Statistici

Organizarea și vizualizarea datelor despre gestionarea deșeurilor la nivel național este un proiect realizat de A.O. “E-Circular” cu suportul experților specializați în acest domeniu.

Vizualizare corectă a datelor este esențială pentru analiza datelor şi luarea deciziilor pe baza acestor date, oferind noi modalități de a interacționa cu datele de mediu și de a explora ceea ce prezintă interes pentru factorii de decizie dar și instituțiile/persoanele cointeresate de acest domeniu.

Organizarea datelor oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției generării deșeurilor în Republica Moldova pe parcursul perioadei 2011-2020 – cantități, operatori autorizați, taxe și tarife. Astfel, multitudinea de date prezentată de Agenția de Mediu, Biroul Național de Statistică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului privind gestionarea deșeurilor, pe zeci de pagini și publicații anuale au prins o nouă viață prin intermediul unor grafice interactive bine proiectate.

Operatori autorizați Autorizații

Căutare – operatori, autorizații

Deșeuri generate Gunoiști Taxe și tarife
Salubrizare în Republica Moldova Studiu evaluare

Emisii de gaze cu efect de seră

Studiu deșeuri din Plastic în RM  

 

   

Serviciul dat poate fi externalizat de A.O. E-Circular către autorități publice centrale și locale responsabile pentru evidența datelor privind deșeurile dar și către operatorii de salubritate și agenții economici producători de deșeuri, conform prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și H.G nr.501/2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora.