Statistici

Organizarea și vizualizarea datelor despre gestionarea deșeurilor la nivel național este un proiect realizat de A.O. “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor” cu suportul experților specializați în acest domeniu.

Vizualizare corectă a datelor este esențială pentru analiza datelor şi luarea deciziilor pe baza acestor date, oferind noi modalități de a interacționa cu datele de mediu și de a explora ceea ce prezintă interes pentru factorii de decizie dar și instituțiile/persoanele cointeresate de acest domeniu.

Organizarea datelor oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției generării deșeurilor în Republica Moldova pe parcursul perioadei 2011-2019 dar și date despre gunoiștile formate și amenzile incasate. Astfel, multitudinea de date prezentată pe parcursului anilor de Biroul Național de Statistică și în Rapoartele Inspectoratului pentru Protecția Mediului privind gestionarea deșeurilor, pe zeci de pagini și publicații anuale au prins o nouă viață prin intermediul unor grafice bine proiectate.

Deșeuri generate Gunoiști Amenzi

Serviciul dat poate fi externalizat de Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor către autorități publice centrale și locale responsabile pentru evidența datelor privind deșeurile dar și către operatorii de salubritate și agenții economici producători de deșeuri, conform prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și H.G nr.501/2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora.