Articol

A fost aprobat Regulamentul privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor

Detalii

Data publicării
31/07/2023
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

La data de 15 iunie curent, în Moniturul Oficial a fost publicată H.G. nr.205/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor. Regulamentul intră în vigoare din 06.12.2023. Regulamentul este executoriu şi se extinde asupra tuturor agenţilor economici din Republica Moldova, autorizaţi să desfăşoare activităţi de incinerare şi/sau coincinerare a deşeurilor.

Prevederile Regulament se aplică pentru:

  1. unitățile tehnice staționare sau mobile și echipamentelor definite la art. 17 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile ca instalații de incinerare a deșeurilor, care sunt destinate tratării termice a deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii generate în urma combustiei, prin incinerarea prin oxidare, precum și prin orice alt procedeu de tratare termică, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, cu condiția ca substanțele rezultate în procesul tratării să fie incinerate ulterior. Dacă pentru tratamentul termic al deșeurilor se aplică alte procese decât oxidarea, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesul cu plasmă, enumerate sus, instalațiile de incinerare a deșeurilor și instalațiile de coincinerare a deșeurilor includ atât procesul de tratament termic, cât și procesul de incinerare ulterior;
  2. unitățile tehnice staționare sau mobile definite la art. 17 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile ca instalații de coincinerare a deșeurilor, al căror scop principal este generarea de energie sau producerea de produse materiale și care utilizează deșeuri drept combustibil uzual sau suplimentar sau în care deșeurile sunt tratate termic, în vederea eliminării lor prin incinerarea prin oxidare, precum și prin alte procedee de tratare termică, cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasmă, cu condiția ca substanțele care rezultă în urma tratării să fie incinerate ulterior.În cazul în care coincinerarea deșeurilor are loc astfel încât obiectivul esențial al instalației nu este producerea de energie sau de produse materiale, ci mai degrabă tratarea termică a deșeurilor, instalația trebuie considerată ca o instalație de incinerare a deșeurilor;
  3. teritoriile instalațiilor de incinerare și coincinerare a deșeurilor, care, conform art. 17 alin. (3) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, includ: a) toate liniile de incinerare sau de coincinerare; b) instalațiile de recepție, de stocare și de tratare prealabilă a deșeurilor existente pe amplasament; c) sistemele de alimentare cu deșeuri, combustibil și aer; d) cazanele, cuptoarele, echipamentele în care se efectuează tratarea termică a deșeurilor; e) instalațiile de tratare a gazelor reziduale; f) instalațiile de tratare sau de stocare pe amplasament a reziduurilor și a apelor uzate; g) coșurile de fum echipate cu filtru; h) aparatele și sistemele de control ale operațiunilor de incinerare sau de coincinerare; i) aparatele și sistemele de înregistrare și monitorizare a condițiilor de incinerare sau de coincinerare.

Conform Regulamentului, operatorul instalaţiei de incinerare și coincinerare a deșeurilor va lua toate măsurile de precauţie necesare privind livrarea și recepţia deșeurilor pentru a preveni sau a limita pe cât posibil poluarea aerului, a solului, a apelor de suprafaţă și a apelor subterane, precum și alte efecte negative asupra mediului, mirosurile, zgomotul și riscurile directe pentru sănătatea umană. Operatorul determină masa fiecărei categorii de deșeuri, dacă este posibil, înainte să se accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare, iar în cazul deșeurilor periculoase operatorul va trebui să colecteze informaţiile disponibile privind deșeurile pentru a verifica conformitatea cu condiţiile de autorizare. Regulamentul prevede și participarea publicului și accesul la informații privind procedura de acordare a autorizației integrate de mediu pentru activitatea de incinerare și coincinerare a deșeurilor.

IMPORTANT! Regulamentul prevede și o listă de deșeuri interzise incinerării și coincinerării cu scopul de a asigura protecția mediului și a sănătății umane și pentru executarea tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Mai multe informații despre regulament și experiența internațională  recomandă de luat în considerare, inclusiv factorii care pot influiența capacitatea instalațiilor de incinerare/coincinerare și costurile de operare le găsiți în numărul 38 al Revistei Managementul Deșeurilor. Abonarea este accesibilă aici https://e-circular.org/abonament-anual/

Articole similare

trage