Proiect

Renunță la Plastic: Comunități informate cu mai puține deșeuri generate

Detalii

Proiectul își propune să crească gradul de conștientizare privind problemele generate de deșeurile din plastic la nivel național și să promoveze practici sustenabile pentru prevenirea și gestionarea acestora. Proiectul se concentrează pe educarea populației despre impactul deșeurilor din plastic asupra mediului și despre costurile asociate cu gestionarea lor.
Statut Proiect în curs de desfășurare
Categorie Economie circulară
Implementat cu suportul IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (ONIPM)
Suma proiectului 448 800,00 lei
Perioada de implementare 2024-2025

Despre proiect

Proiectul „Renunță la PLASTIC: Comunități informate cu mai puține deșeuri generate” își propune informarea populației de diferite vârste cu referire la impactul plasticului asupra mediului și sănătății și respectiv reducerea cantității deșeurilor din plastic generate la nivel național, inclusiv a costurilor aferente gestionării acestor deșeuri.

Localitățile beneficiare proiect aparțin Regiunii de Management Deșeuri 5 (r-le Nisporeni, Călărași și Ungheni) din care fac parte 157 localități cu circa 234 mii locuitori și care generează în mediu
10530 tone deșeuri din plastic anual (estimativ 45 kg plastic/locuitor/anual) conform rezultatelor
Studiului privind deșeurile din plastic. Respectiv, cel puțin 97 % sau 10214 tone deșeuri din plastic din
aceste localități sunt eliminate la gunoiști neconforme și vor continua să polueze câteva sute de ani mediul.

Din acest considerent este evident că colectarea separată la sursă și reciclarea nu reprezintă soluții suficiente în lupta cu aceste deșeuri, mai ales ținând cont de impactul lor asupra mediului și a sănătății populației.

Plasticul și Sănătatea

Plasticul conține substanțe chimice toxice, cum ar fi bisfenolul A (BPA) și ftalații, care pătrund în corpul nostru prin contactul direct cu produsele de plastic sau prin intermediul alimentelor și băuturilor ambalate în recipientele de plastic. Aceste substanțe chimice pot perturba sistemul hormonal și pot fi asociate cu diverse afecțiuni, precum probleme de reproducere, disfuncții tiroidiene și creșterea riscului de apariție a cancerului. Cele mai frecvent utilizare ambalaje de plastic de unică folosință care prezintă risc pentru mediu și sănătate sunt:

Ce ne-am propus prin proiect

  1. Promovarea obiectivelor programului național “Managementul Deșeurilor Solide” prin implicarea
    și sensibilizarea populației din localitățile beneficiare (RMD 5) în acțiuni de reducere a poluării cu plastic.
  2. Îmbunătățirea accesului la informație și educație de calitate privind cele mai bune opțiuni de
    prevenire și reducere a deșeurilor din plastic
  3. Reducerea nivelului de poluare cu plastic prin renunțarea la produse de plastic de unică folosință.
  4. Creșterea nivelului de informare cu privire la impactul plasticului asupra sănătății.

Activitate de Plogging și orientare sportivă: Fugi de PLASTIC

Cu suportul proiectul au fost premiați Eco-Eroii prin Fapte care au salubrizat o parte din Pădurea Ocolului silvic Ciorești, r-ul Nisporeni. Fiecare din participanți au primit în dar pungi și sticluțe reutilizabile achiziționate în cadrul proiectului „Renunță la Plastic”, finanțat de I.P. ONIPM. Activitatea a fost susțină și prin Proiectul Comunicare strategică privind managementul deșeurilor.

20.04.2024

353 mil. tone deșeuri de plastic generate global
>100 mii tonedeșeuri de plastic generate anual
3%deșeuri din plastic reciclate
75%din total ambalajele din plastic sunt de unică folosință

Parteneri și finanțatori proiect

Mulțumim susținătorilor noștri pentru contribuția lor esențială în materializarea acestui proiect.

Alte proiecte

Descoperă alte inițiative axate pe economia circulară și gestionarea sustenabilă a deșeurilor în Republica Moldova.

proiect-gef

Inițiativa „Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare” combate problema deșeurilor de plastic prin acțiuni la nivel local. Derulat de ONG-urile „Verde e Moldova” și „E-CIRCULAR” cu finanțare GEF, proiectul implementează măsuri educaționale, de colectare și prevenire a poluării cu plastic în trei comunități din Republica Moldova.

Fugi-de-plastic

Proiectul „Fugi de plastic”, dezvoltat de A.O. „EcoDigital” și partenerii săi, este dedicat reducerii poluării cu plastic și promovării unui stil de viață sănătos prin activități cum ar fi plogging-ul. Inițiativa încurajează practici sustenabile și conștientizează publicul despre pericolele plasticului, oferind soluții eco-friendly pentru prevenirea și reutilizarea deșeurilor din plastic.

ADA_execel-planificare-deseuri

Proiectul se axează pe îmbunătățirea competențelor digitale ale autorităților locale pentru a eficientiza gestionarea deșeurilor. Prin introducerea de instrumente digitale avansate, proiectul vizează gestionarea strategică a deșeurilor și promovează practici sustenabile pentru minimizarea impactului asupra mediului și susținerea dezvoltării durabile.