Articol

Noi prevederi privind plata pentru poluarea mediului intră in vigoare din 01.10.2023

Detalii

Data publicării
07/09/2023
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 247 din 31 iulie 2023 pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului și care intră în vigoare din 01.10.2023

IMPORTANT!

1.Au fost introduse poziții tarifare noi, care conform Nomenclatorului combinat al mărfurilor reprezintă ambalaje fabricate din hârtie, carton, plastic, sticlă și care vor fi supuse taxei pentru ambalaj.

Art.11, alin (4). Cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării se stabilește după cum urmează:

Codul poziției tarifareMaterialul ambalajuluiCota taxei pe ambalaje (lei/tonă)
3923Plastic4500  lei
4415Lemn1400 lei
4819Hârtie și carton1000 lei
7010Sticlă2000 lei
7310, 7311 00, 7606 12, 7612 7613 00 000Metale (inclusiv aluminiu)  1400 lei
 Compozit1000 lei

2. A fost reglementat mecanismul de scutire de taxa pentru ambalaje a acelor agenți economici care recuperează și reciclează ambalajele puse pe piață.  Producătorii înregistrați în SIA-MD vor beneficia de o scutire de taxa pe ambalaje egală cu raportul dintre cantitatea de deșeuri valorificate și cantitatea de deșeuri care corespunde obiectivului de valorificare prevăzut în anexa nr. 2 din HG 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, înmulțit cu taxa pe ambalaje.

Art. 11, alin. (7) Subiecții care au atins obiectivul de valorificare se scutesc de plata taxei pe ambalaje. Subiecții înregistrați în SIA-MD beneficiază de o scutire de taxa pe ambalaje egală cu raportul dintre cantitatea de deșeuri valorificate și cantitatea de deșeuri care corespunde obiectivului de valorificare prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 561/2020, înmulțit cu cota taxei pe ambalaje prevăzută la alin. (4) pct. 2), după cum urmează:  

Tf = Ti (V/O × Ti),

în care:

Tf  – cota taxei care urmează a fi achitată;

Ti – cota taxei pe ambalaje prevăzută la alin. (4) pct. 2);

V – cantitatea de deșeuri valorificate;

O – cantitatea de deșeuri care corespunde obiectivului de valorificare prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 561/2020.”

3. Calcularea taxei de ambalaje în funcție de greutate dar nu în baza numărului de unități de ambalaje. Astfel, cota taxei pentru ambalaje va fi stabilită în sumă absolută la o unitate de măsură a greutății materialului din care este fabricat ambalajul (plastic, lemn, hârtie, carton, sticlă, metale (inclusiv aluminiu) și/sau compozit).

ATENȚIE!

Pentru anul 2023, obiectivele de valorificare se vor calcula în baza cantității de ambalaje care vor fi puse la dispoziție pe piață începând cu data intrării în vigoare a noii legi.

Articole similare

trage