Noutăți legislative

Obligațiile legale ale Producătorilor de Uleiuri!

Din categoria produselor supuse reglementării Legii nr.209 privind deșeurile fac parte și ULEIURILE. În conformitate cu Legea nr.209 privind deşeurile şi cerinţele de gestionare a uleiurilor uzate (art.52), dar şi pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului (art. 12), producătorii şi importatorii de uleiuri trebuie să asigure crearea unor sisteme de colectare a uleiurilor uzate de la consumatori, precum şi dezvoltarea sistemelor de regenerare a acestora, corespunzător cantităţilor şi tipurilor de uleiuri puse la

Obligațiile legale ale Producătorilor de DEEE-uri!

Noua Lege privind deșeurile (Legea 209/2016), care în doar câteva luni va intra în vigoare (23.12.2017), introduce obligativitatea colectării separate a unor categorii de deşeuri pentru producători. Respectiv, în  conformitate cu Legea nr.209, toate persoanele fizice și juridice (producătorul produsului) care la nivel profesional proiectează, produc, prelucrează, tratează, vând şi/sau importă echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, vehicule, uleiuri și ambalaje, sânt supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului. Art. 12