Noutăți legislative

Noi prevederi privind plata pentru poluarea mediului intră in vigoare din 01.10.2023

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 247 din 31 iulie 2023 pentru modificarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului și care intră în vigoare din 01.10.2023 IMPORTANT! 1.Au fost introduse poziții tarifare noi, care conform Nomenclatorului combinat al mărfurilor reprezintă ambalaje fabricate din hârtie, carton, plastic, sticlă și care vor fi supuse taxei pentru ambalaj. Art.11, alin (4). Cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării se stabilește după cum urmează: Codul poziției tarifareMaterialul ambalajuluiCota taxei

Regulament transfer deșeuri

Ce prevede noul Regulament privind transferul deșeurilor și când intră în vigoare?

Din septembrie 2023 intră în vigoare Regulamentul privind transferurile de deșeuri aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.411 di 22.06.2022. Odată cu intrarea în vigoare a noului act normativ va fi abrogată Hotărârea de Guvern nr. 637/2003 privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora. Regulamentul privind transferurile de deșeuri este un act normativ foarte important în vederea implementării și respectării măsurilor de protecție a mediului și a sănătății umane prin prevenirea sau

Reguli mai stricte privind transferurile de deșeuri pe teritoriul Republicii Moldova!

Trasabilitatea deșeurilor este însușirea unui sistem de a localiza și urmări traseul cronologic al unui deșeu, identificând fiecare înregistrare a sa, de la generarea lui, până la încetarea statutului de deșeu, respectiv reciclarea/eliminarea lui. Articolul 44. Transportul deşeurilor (1) Operatorii de transport specializaţi pentru transportul deşeurilor trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu prezenta lege. (2) Transportul deșeurilor se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează transportul mărfurilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova. (3) Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul

Obligațiile legale ale Producătorilor de Uleiuri!

Din categoria produselor supuse reglementării Legii nr.209 privind deșeurile fac parte și ULEIURILE. În conformitate cu Legea nr.209 privind deşeurile şi cerinţele de gestionare a uleiurilor uzate (art.52), dar şi pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului (art. 12), producătorii şi importatorii de uleiuri trebuie să asigure crearea unor sisteme de colectare a uleiurilor uzate de la consumatori, precum şi dezvoltarea sistemelor de regenerare a acestora, corespunzător cantităţilor şi tipurilor de uleiuri puse la

Obligațiile legale ale Producătorilor de DEEE-uri!

Noua Lege privind deșeurile (Legea 209/2016), care în doar câteva luni va intra în vigoare (23.12.2017), introduce obligativitatea colectării separate a unor categorii de deşeuri pentru producători. Respectiv, în  conformitate cu Legea nr.209, toate persoanele fizice și juridice (producătorul produsului) care la nivel profesional proiectează, produc, prelucrează, tratează, vând şi/sau importă echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, vehicule, uleiuri și ambalaje, sânt supuse regimului de responsabilitate extinsă a