Consultanță de mediu

Consultanță în domeniul gestionării deșeurilor, conform cerințelor legale

Managementul deșeurilor

Asistență  în gestionarea deșeurilor, conformă prevederilor legale

Documentații de mediu

Perfectarea documentației necesare pentru gestionarea deşeurilor

Cursuri specializate

Traineri cu experiză și certificare internațională în domeniu

Curs acreditat de ANACEC, CORM 006-14, 32571

Specialist managementul deșeurilor

Cursul „Specialist Managementul Deșeurilor” este elaborat de către A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor și acredit de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional. Cursul este adresat tuturor societăților comerciale care generează sau produc deșeuri (indiferent de tipul lor).

La elaborarea Curriculum-ului pentru curs s-a ținut cont de normele internaționale, cît și cele naționale, îndeosebi de cele mai recente modificări ale legislației, dar și de practica în domeniu. Cursul este condus de formatori cu o vastă experiență în domeniu, fapt pentru care va fi unul practic, intercativ și va cuprinde diverse studii de caz.