Consultanță de mediu

Consultanță în domeniul gestionării deșeurilor, conform cerințelor legale

Managementul deșeurilor

Asistență  în gestionarea deșeurilor, conformă prevederilor legale

Documentații de mediu

Perfectarea documentației necesare pentru gestionarea deşeurilor

Cursuri specializate

Traineri cu experiză și certificare internațională în domeniu

 

 

Fiecare deșeu este o nouă resursă!

Servicii integrate de consultanță de mediu oferite de o echipă de profesioniști cu peste 10 ani experiență în domeniu!

Numai împreună putem asigura un viitor sustenabil!

A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor (AVD) este una din puține ONG-uri din Republica Moldova, care oferă o gamă completă de servicii  în  domeniul gestionării deșeurilor, asigurand  menținerea standardelor de mediu conform legislatiei în vigoare.

Misiunea acestei platforme este de a aduce laolaltă componentele Economie, Ecologie și Educație, pentru a face posibilă tranziția spre o economie circulară, orientată spre reducerea consumului de energie și materii prime, gestionarea eficientă a deșeurilor, acțiuni care vor genera beneficii economice majore, contribuind la inovare, creștere economică și crearea de locuri de muncă.

Obiectivul Asociației este de a identifica împreună cu reprezentanții business, reprezentanți ai industriilor de reciclare, colectare și salubritate, ai autorităților publice centrale și locale, generatorii de deșeuri cele mai potrivite modalități și acțiuni de îmbunătățire a managementului deșeurilor, cât și posibilități de a face economii la bugetul de stat, prin prevenirea generării deșeurilor, prin eco-design și prin refolosirea produselor.

Experiența Asociației în domeniu este una suficientă pentru a sprijini organizațiile mari și mici, din sectorul public și privat să evalueze, cuantifice și gestioneze corespunzător deșeurile generate.

Luând în considerare că pentru executarea tuturor cerințelor impuse de legislația în domeniul protecției mediului, în special, cea privind gestionarea deșeurilor, unitățile sau întreprinderile specializate direct sau indirect în această activitate (producător de deșeuri, deținător de deșeuri sau operator de deșeuri) urmează să elaboreze și să aprobe strategii instituționale de mediu, planuri de acțiuni privind gestionarea deșeurilor (colectare selectivă, etc.), planuri de management al deșeurilor, etc., experții Asociației, Vă pun la dispoziție servicii și soluții de mediu specializate:

  • Consultanță în gestionarea deșeurilor
  • Cursuri specializate în managementul deșeurilor
  • Analiză și organizare date de mediu, etc.