Curs Management Deșeuri

Traineri cu experiză și certificare internațională în domeniu

Curs Responsabil de Mediu

Organizarea departamentului de protecție a mediului.

Curs Economie Circulară

Inițiere în principiile economiei circulare. Bune practici.

Responsabilitatea Extinsă

Despre mecansimul REP, aspecre legale și practice.

„Economia Circulară nu este doar despre managementul deșeurilor, ci căutarea, mult mai ambițioasă, a unor noi mecanisme economice care să creeze valoare socială, să regenereze capitalul natural și să păstreze ecosistemele vii ale Planetei”.

N. CERANTOLA

CURSURI DE MEDIU

A.O. Centrul de instruire și consultanță ``E-CIRCULAR``

Pentru a preveni riscul poluării și costurile economice sporite rezultate din consum irațional de energie și apă, accidentarea personalului cu substanțe periculoase, pierderi de materiale în procesul de producere, gestionare greșită a deșeurilor, amenzi, avem nevoie de angajați instruiți și pregătiți în domeniu.

În suportul companiilor,  persoanelor interesate de domeniu,  A.O. “E-CIRCULAR” organizează cursuri de mediu în baza unei programe aprobate de Ministerul Mediului și Ministerul Educației și Cercetării, elaborată în corespundere cu prevederile cadrului legal național și comunitar, pentru a furniza maxim informații și competențe verzi în rândul participanților, dar și pentru a asigura un nivel sporit de conformare și sustenabilitate.