Consultanță de mediu

Consultanță specializată și asistență juridică pe probleme de mediu, deșeuri, eficiență energetică, etc.

Gestionarea deșeurilor

Preluăm întreaga responsabilitate a conformității cu legislația de mediu privind gestionarea deșeurilor.

Studii și documentații

Documentații și proiecte de mediu conforme legal promovate atât de persoane fizice cat si juridice.

Instruiri

Instruiri conduse de formatori pentru responsabili în protecția mediului, gestiunea deșeurilor, auditori, etc.

0

Puncte de colectare a e-Deșeurilor

0

tone e-Deșeuri colectate

0

mii elevi implicați și instruiți

0

Instituții din mediul public/privat și academic

Numai împreună putem asigura un viitor sustenabil

e-Circular este o platformă creată de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor (AVD), cu peste 10 ani experiență în domeniu și specialiști calificați în consultanță privind managementul deșeurilor, protecția mediului, eficiență energetică, analiști, asistență juridică pe probleme de mediu, obținerea autorizațiilor de mediu, raportări de mediu, etc.
Misiunea acestei platforme este de a aduce laolaltă componentele Economie, Ecologie și Educație, pentru a face posibilă tranziția spre o economie circulară, orientată pe reducerea consumului de energie și materii prime, gestionarea eficientă a deșeurilor, acțiuni care vor genera beneficii economice majore, contribuind la inovare, creștere economică și crearea de locuri de muncă.

Scopul urmărit de AVD prin crearea acestei platforme este de a identifica împreună cu reprezentanții business, reprezentanți ai industriilor de reciclare, colectare și salubritate, ai autorităților publice centrale și locale, generatorii de deșeuri cele mai potrivite modalități și acțiuni de îmbunătățire a managementului deșeurilor, cât și posibilități de a face economii la bugetul de stat, prin prevenirea generării deșeurilor, prin eco-design și prin refolosirea produselor.

Luând în considerare că pentru executarea tuturor cerințelor impuse de legislația în domeniul protecției mediului, în special, cea privind gestionarea deșeurilor, unitățile sau întreprinderile specializate direct sau indirect în această activitate (producător de deșeuri, deținător de deșeuri sau operator de deșeuri) urmează să elaboreze și să aprobe strategii instituționale de mediu, planuri de acțiuni privind gestionarea deșeurilor (colectare selectivă, etc.), planuri de management al deșeurilor, etc., experții e-Circular pun la dispoziție servicii și soluții de mediu specializate:

Consultanță de mediu;
Studii și documentații;
Gestionarea Deșeurilor;
Responsabilitatea extinsă a producătorului;
Instruiri în domeniul gestiunii deșeurilor, responsabil de mediu, etc;
Cercetări și analiză statistică;
Instruiri în domeniul gestiunii deșeurilor, responsabil de mediu, etc.;
Certificări de mediu, etc.

Fiecare deșeu este o nouă resursă

Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit și susține misiunea noastră de a îmbunătăți managementului deșeurilor spre o economie circulară

Partenerii noștri