Curs Management Deșeuri

Traineri cu experiză și certificare internațională în domeniu

Curs Responsabil de Mediu

Organizarea departamentului de protecție a mediului.

Curs Economie Circulară

Inițiere în principiile economiei circulare. Bune practici.

Responsabilitatea Extinsă

Despre mecansimul REP, aspecre legale și practice.

„Economia Circulară nu este doar despre managementul deșeurilor, ci căutarea, mult mai ambițioasă, a unor noi mecanisme economice care să creeze valoare socială, să regenereze capitalul natural și să păstreze ecosistemele vii ale Planetei”.

N. CERANTOLA

Curs acreditat, online

Specialist managementul deșeurilor

Cursul de formare profesională continuă „Specialist Managementul Deșeurilor” este curs acredit de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în RM.

Programa cursului este aprobată de Ministerul Mediului și Ministerul Educației și Cercetării, fiind elaborată în corespundere cu prevederile cadrului legal național și comunitar, pentru a furniza maxim informații și competențe verzi în rândul participanților, dar și pentru a asigura un nivel sporit de conformare și sustenabilitate în domeniul de management a deșeurilor.