Curs SMD

Traineri cu experiză și certificare internațională în domeniu

Curs RM

Organizarea departamentului de protecție a mediului.

Curs EC

Inițiere în principiile economiei circulare. Bune practici.

Curs REP

Despre mecansimul REP, aspecre legale și practice.

Curs acreditat de ANACEC, CORM 006-14, 32571

Specialist managementul deșeurilor

Cursul de formare profesională continuă „Specialist Managementul Deșeurilor” este primul și unicul curs acredit de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în RM.

Cursul este adresat  tuturor entităților a căror activitate generează deșeuri, care colectează, în bază de contract, deșeurile generate, deținătorilor  autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, dar și persoanelor fizice/juridice interesate de domeniul managementul deșeurilor.

Cursul este condus de formatori naționali și internaționali, cu o vastă experiență în domeniu, fapt pentru care este unul practic și interacativ, garantând astfel dezvoltarea competențelor necesare/specifice în domeniul gestionării deșeurilor.