Curs Management Deșeuri

Traineri cu experiză și certificare internațională în domeniu

Curs Responsabil de Mediu

Organizarea departamentului de protecție a mediului.

Curs Economie Circulară

Inițiere în principiile economiei circulare. Bune practici.

Responsabilitatea Extinsă

Despre mecansimul REP, aspecre legale și practice.

„Economia Circulară nu este doar despre managementul deșeurilor, ci căutarea, mult mai ambițioasă, a unor noi mecanisme economice care să creeze valoare socială, să regenereze capitalul natural și să păstreze ecosistemele vii ale Planetei”.

N. CERANTOLA

16-17 Decembrie 2021, online

Specialist managementul deșeurilor

Cursul de formare profesională continuă „Specialist Managementul Deșeurilor” este primul și unicul curs acredit de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în RM.

Cursul este adresat  tuturor entităților a căror activitate generează deșeuri, care colectează, în bază de contract, deșeurile generate, deținătorilor  autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, dar și persoanelor fizice/juridice interesate de domeniul managementul deșeurilor.

Cursul este condus de formatori naționali și internaționali, cu o vastă experiență în domeniu, fapt pentru care este unul practic și interacativ, garantând astfel dezvoltarea competențelor necesare/specifice în domeniul gestionării deșeurilor.