Curs Inspector conf. ecologică

Organizarea departamentului de protecție a mediului.

Curs Gestionare deșeuri

Organizarea activității de management a deșeurilor

Curs Economie Circulară

Inițiere în principiile economiei circulare. Bune practici.

Curs REP

Inițiere în implementarea mecanismului REP

CURSURI DE MEDIU

A.O. Centrul de instruire și consultanță ``E-CIRCULAR``

Pentru a preveni riscul poluării și costurile economice sporite rezultate din consum irațional de energie și apă, accidentarea personalului cu substanțe periculoase, pierderi de materiale în procesul de producere, gestionare greșită a deșeurilor, amenzi, avem nevoie de angajați instruiți și pregătiți în domeniu.

În suportul companiilor,  persoanelor interesate de domeniu,  A.O. “E-CIRCULAR” organizează cursuri de mediu în baza unei programe aprobate de Ministerul Mediului și Ministerul Educației și Cercetării, elaborată în corespundere cu prevederile cadrului legal național și comunitar, pentru a furniza maxim informații și competențe verzi în rândul participanților, dar și pentru a asigura un nivel sporit de conformare și sustenabilitate.

„Economia Circulară nu este doar despre managementul deșeurilor, ci căutarea, mult mai ambițioasă, a unor noi mecanisme economice care să creeze valoare socială, să regenereze capitalul natural și să păstreze ecosistemele vii ale Planetei”.

N. CERANTOLA