Despre noi

Despre A.O. Centrul de instruire și consultanță "E-CIRCULAR"

Despre noi

Scop

A.O. Centrul de instruire și Consultanță “E-CIRCULAR”  este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2010 cu scopul de a promova și implementa practici eficiente și sustenabile în gestionarea deșeurilor și economia circulară, furnizând expertiză, formare și suport pentru toți actorii cheie din Republica Moldova!

Despre noi

Misiunea echipei!

Bazându-ne pe ideea că doar prin acțiuni concrete putem obține rezultate tangibile, misiunea Asociației „E-CIRCULAR” este să inspire și să mobilizeze comunitatea din Republica Moldova pentru adoptarea unor practici responsabile de gestionare a deșeurilor și economie circulară. Ne angajăm să oferim formare, suport și resurse necesare tuturor celor implicați, pentru a transforma intențiile bune în inițiative verzi care protejează natura și asigură un viitor durabil pentru toți.

Despre noi

Furnizor acreditat servicii de instruire!

Pentru a preveni riscul poluării și costurile economice sporite rezultate din consum irațional de energie și apă, accidentarea personalului cu substanțe periculoase, pierderi de materiale în procesul de producere, gestionare greșită a deșeurilor, amenzi, avem nevoie de angajați instruiți și pregătiți în domeniu.

În suportul companiilor,  persoanelor interesate de domeniu,  A.O. “E-CIRCULAR” organizează cursuri de mediu acreditate în baza unei programe aprobate de Ministerul Mediului și Ministerul Educației și Cercetării, elaborată în corespundere cu prevederile cadrului legal național și comunitar, pentru a furniza maxim informații și competențe verzi în rândul participanților, dar și pentru a asigura un nivel sporit de conformare și sustenabilitate!

Rapoarte de activitate anuale

A.O. Centrul de instruire și Consultanță „E-CIRCULAR” se angajează să ofere transparență deplină cu privire la activitățile și impactul său. Aici puteți accesa rapoartele noastre anuale, care prezintă o imagine completă a proiectelor implementate, a rezultatelor obținute și a contribuției noastre la promovarea gestionării responsabile a deșeurilor și a economiei circulare în Republica Moldova.

Echipa e-Circular

Echipa e-Circular unește experți dedicați în promovarea practicilor sustenabile și a inovației pentru un viitor verde.

Aurelia Bahnaru
Administrator A.O. E-Circular
Dorina Veleșcu
Coordonator proiecte
Oleg Golic
Manager în domeniul dezvoltării
Roman Bahnaru
Exper ESG. Analist date.
Magdalena Cernea
Specialist in comunicare

Partenerii Noștri

În parteneriat cu lideri globali și locali, ne angajăm să avansăm sustenabilitatea și inovația în gestionarea resurselor, pentru un mediu mai curat și o comunitate mai sănătoasă.