Întrebări și răspunsuri

Orice substanțe sau obiecte pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce. (Deşeurile sunt materialele deja folosite precum ambalajele sau recipientele de băuturi ce, într-un mod sau altul, pot fi recuperate sau transformate în materie primă pentru a economisi impactul lor asupra mediului. Deşeurile sunt un concept nou ce presupune atenţia faţă de mediul înconjurător în activitatea zilnică, înlocuind termenul învechit de “gunoi”. Nu există gunoi, ci doar resurse.)

Producătorul deșeurilor sau persoană fizică ori juridică ce se află în posesia acestora.

Deşeurile reciclabile sunt acele deşeuri care după folosire pot fi parţial sau integral recuperate şi transformate în materie primă şi, deci, reintroduse în lanţul de producţie şi consum. Ele sunt, la rândul lor, de 3 tipuri: Plastic şi metal, Hârtie şi carton şi Sticlă.

Deşeurile biodegradabile sunt resturi rămase din gospodărie care prin descompunere pot deveni compost, adică un îngrăşământ natural foarte eficient şi foarte sănătos pentru pământ.

Pentru a facilita procesul de colectare separată și reciclare este obligatoriu să fie golite de conținut și clătitite toate ambalajele, după posibilitate inclusiv comprimate.

Nu se reciclează hârtia/cartonul imprimate cu cerneală tipografică color în proporţie mai mare de 10%. Nu se reciclează hârtia/cartonul impregnate cu grăsimi şi alte substanţe în proporţie mai mare de 10%.

Compostul este hrana pământului. Mai exact, este îngrăşământ natural rezultat în urma fermentării lente a diferitelor resturi vegetale amestecate cu unele substanţe minerale.

Resturi vegetale înseamnă tot ce rămâne după îngrijirea grădinii: ramurile verzi ale copacilor, frunze uscate, iarbă şi resturi de flori. Substanţe minerale înseamnă tot ce rămâne în bucătărie, adică anumite resturi de mâncare, de fructe, legume, coji de ouă, zaţ de cafea şi pliculeţe de ceai sau resturi de plante folosite în ceai.

A refolosi înseamnă a găsi o nouă utilizare unui obiect vechi. Exemplu: Pictăm o sticlă sau un borcan vechi şi le putem transforma într-o vază sau într-un ghiveci pentru flori.

  1. Lăsăm maşina acasă. Mergem la serviciu pe jos sau cu bicicleta.
  2. Stingem lumina când ieşim din cameră şi scoatem aparatele electrice din priză.
  3. Când aşteptăm mai mult de un minut, oprim motorul maşinii.
  4. Dacă avem doar câteva vase murdare, le spălăm de mână.

Măsuri luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deșeu și care contribuie la reducerea cantității de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea ciclului de viaţă a acestora, reducerea efectelor nocive ale deșeurilor asupra mediului și sănătăţii populaţiei, etc.

Principiul „poluatorul plătește” este unul dintre principiile esențiale care stau la baza politicii de mediu a Uniunii Europene (UE). Aplicarea acestui principiu înseamnă că poluatorii suportă costurile poluării provocate, inclusiv costul măsurilor luate pentru prevenirea, combaterea și remedierea poluării, precum și costurile pe care aceasta le impune societății. Prin aplicarea principiului, poluatorii sunt încurajați să evite daunele aduse mediului și sunt trași la răspundere pentru poluarea pe care o provoacă. De asemenea, costul remedierii este suportat de poluator, nu de contribuabil.

Conform legislației, fiecare primărie are obligația de a crea un sistem eficient de colectare separată și de transportare a deșeurilor municipale. Pentru că nu există deocamdată o metodologie la nivel național, plata pentru colectarea și evacuarea deșeurilor este stabilită de fiecare primărie în parte, în funcție de cheltuielile necesare pentru asigurarea serviciului. Dacă deșeurile nu sunt depozitate corect, primăria poate fi amendată, conform aceluiași principiu „poluatorul plătește”. Fiecare cetățean, este de asemenea, obligat să achite pentru poluarea mediului. Aceasta se realizează prin semnarea contractului de prestare a serviciilor de gospodărie comunală și necomunală în fondul locativ.

Prin lege, eschivarea se sancţionează cu amendă. Aceasta este între 30-60 de unităţi convenţionale pentru persoane fizice sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 10 la 30 de ore. Dacă o persoană juridică refuză semnarea unui contract de salubritate amenda este de la 60 la 180 de unităţi convenţionale sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore. Când vine vorba de plata pentru colectarea și evacuarea deșeurilor, de cele mai multe ori, părerile cetățenilor sunt împărțite, fiecare având propria opinie, uneori subiectivă, atunci când spune că prețul este corect sau nu prea.