Articol

Din 16 septembrie 2023 a intrat în vigoare Regulamentul privind transferurile de deșeuri!

Detalii

Data publicării
19/09/2023
Categorii
Legislație
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

Din 16 septembrie 2023 a intrat în vigoare Regulamentul privind transferurile de deșeuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 411 din 22 iunie 2022.

Regulament este elaborat în conformitate cu art. 44, 45, 63-64 al Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1599-XIII din 10 martie 1998 despre aderarea Republicii Moldova la Convenția de la Basel privind controlul transportării trans frontiere a deșeurilor periculoase și eliminarea acestora. Regulamentul prevede măsuri de protecție a mediului și a sănătății umane prin prevenirea sau reducerea efectelor negative care pot fi cauzate de transferurile de deșeuri. Acesta stabilește proceduri și regimuri de control pentru transferurile de deșeuri, în funcție de originea, destinația și ruta transferului, de tipul de deșeu transferat și de tipul operațiunii de gestionare care se aplică deșeului la destinație.

Regulament se aplică transferurilor de deșeuri:

  1. importate în Republica Moldova, fiind destinate operațiunilor de valorificare;
  2. exportate din Republica Moldova, fiind destinate operațiunilor de valorificare și eliminare;
  3. aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova;
  4. efectuate exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova.

Procedurile pentru gestionarea transferurilor de deșeuri, fie ele transfrontaliere sau efectuate doar în interiorul teritoriului Republicii Moldova, implică diverse cerințe și reguli care trebuie respectate.

În ceea ce privește transferurile de deșeuri care se desfășoară exclusiv în interiorul Republicii Moldova, regulile sunt stabilite în Capitolul III al Regulamentului, împreună cu prevederile specificate în articolul 45 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile. Aceste cerințe, care acoperă aspecte generale și specifice, reglementează colectarea, transportul, depozitarea și eliminarea deșeurilor în conformitate cu legile și normativele naționale. Conform noilor prevederi, producătorul de deșeuri sau operatorul autorizat notifică Agenția de Mediu cu privire la fiecare transport de deșeuri separat pentru fiecare destinație cu 3 zile înainte de realizarea transportului, prin completarea Formularului de identificare pentru transferul,  valorificarea și/sau eliminarea deșeurilor, anexat la H.G. nr.411/2022.

În cazul transferurilor transfrontaliere de deșeuri, este esențială furnizarea unei notificări prealabile scrise și consimțământul prealabil scris conform secțiunii a 2-a din capitolul II al Regulamentului. De asemenea, trebuie să existe o conformitate strictă cu cerințele de informare generală, așa cum sunt stipulate în secțiunea a 3-a din același capitol. Notificarea se depune prin intermediul Sistemului informatic automatizat „Managementul deșeurilor” (SIAMD), stabilit conform prevederilor art. 33 alin. (4) lit. c) și Art. 64, alin (3) din Legea nr. 209/ 2016 privind deșeurile.

Agenția de Mediu, fiind autoritatea competentă responsabilă de punerea în aplicare a prezentului Regulament, informează următoarele: Pentru demararea procesului de autorizare a transferului transfrontalier de deșeuri, agenții economici care activează pe teritoriul Republicii Moldova și practică activități de transportare, inclusiv valorificare/eliminare a deșeurilor vor trebui să depună o cerere și setul de documente corespunzătoare la Agenția de Mediu.

Conform prevederilor pct. 79 din Regulament, persoana care va organiza transferul de deșeuri urmează să furnizeaze autorității competente naționale copia documentului inclus în anexa nr. 7 și copia contractului cu 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea transferului. Informațiile și documentele ce urmează a fi prezentate, vor fi transmise la adresa de e-mail: transferdeseuri@am.gov.md. De asemenea, în e-mailul de informare se va indica și postul vamal prin care se planifică realizarea transferului de deșeuri.

În acest context, în scopul asigurării respectării reglementărilor în domeniul transferului transfrontalier a deșeurilor și sporirii controlului  asupra acestora, Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Serviciul Vamal al Republicii Moldova au stabilit un mecanism de cooperare în vederea schimbului de informații privind transferurile transfrontaliere de deșeuri.

Transferul deșeurilor poate avea un impact semnificativ asupra mediului, dar acest impact poate fi gestionat și redus prin respectarea reglementărilor, promovarea practicilor durabile și creșterea conștientizării cu privire la importanța protecției mediului în toate etapele gestionării deșeurilor. În concluzie, procedurile pentru transferurile de deșeuri, fie ele la nivel transfrontalier sau intern, sunt supuse unor cerințe stricte și regulamente specifice, menite să asigure gestionarea adecvată și în conformitate cu legislația relevantă.

Articole similare

trage