Prima ediție a Cursului Specialist Managementul Deșeurilor a fost finalizată cu succes!

Ca rezultat  al organizării în perioada 19-20 august 2021 a Cursului acreditat de formare profesională continuă “Specialist Managementul Deșeurilor”, A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor anunță finalizarea cu succes a probei teoretice și practice de către fiecare din cei  10 participanți înregistrați la curs, desemnați de către entități juridice, care desfășoară diferite genuri de activitate antreprenorială, dar ca finalitate, direct sau indirect, influențează procesele de generare a deșeurilor periculoase sau nepericuloase.

Pe durata a 2 zile complete de instruire, 8 module concepute logic și bine gândit de echipa de formatori pentru a cuprinde un spectru cât mai variat dar și complet de subiecte și probeleme aferente tematicii abordate, am reușit să furnizăm participanților la curs informații, abilități și cunoștințe necesare unui domeniu absolut specific precum – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR:

  • Conștientizarea procesului de management al deșeurilor în entitatea juridică, în care activează;
  • Asumarea obligațiilor legale puse pe seama agenților economici;
  • Cunoașterea criteriilor de clasificarea a poluărilor. Formele de poluare și măsuri de înlăturare a concesințelor provocate de poluări;
  • Incadrarea deșeurilor în lista deșeurilor aprobată prin H.G. nr.99/2018 (Studii de caz);
  • Identificarea regulilor de stabilirea caracterului periculos și nepericulos adeșeurilorCunoașterea și aplicarea mecanismului de ținere a evidenţei şitransmiterea datelor şi informaţiilor despre deşeuri şi gestionareaacestora (Studii de caz);
  • Organizarea Sistemului de management de mediu (aspecte practice: Audit deșeuri, Diagrama flux deșeuri, Plan prevenire și reducere deșeuri);
  • Formularea soluțiilor practice pentru a evita încălcarea legislației de mediu în domeniul deșeurilor;
  • Identificarea soluțiilor practice pentru conformarea agenților economici cerințelor legale obligatorii;
  • Familiarizarea cu instituția răspunderii juridice (civilă, penală și contravențională). Sancțiuni contravenționale/penale. Formele sancțiunilor contravenționale/penale;
  • Aplicarea prevederilor legale pentru prevenirea tragerii la răspundere juridică (civilă, penală sau contravențională) pentru încălcarea legislației în domeniul gestionării deșeurilor.

A fost prima experiență de acest fel la nivel național, dar care a demonstrat că este începutul dezvoltării și educării unei comunități de specialiști pregătiți să acționeze conform și eco-responsabil în activitatea sa, indiferent de domeniu. Cursul a fost pregătit și lansat de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor pornind de la convingerea că doar cu oameni calificați și pregătiți poate fi dezvoltat un Sistem de management integrat a deșeurilor FUNCȚIONAL, care va facilita în timp și tranziția spre o ECONOMIE CIRCULARĂ.

Următorul Curs SMD va fi organizat în perioada 15-16 septembrie 2021. Pentru înregistrare, Vă invităm să completați acest formular https://e-circular.org/formular-inregistrare-curs/ sau să ne puteți scrie un email la adresa info@e-circular.org

Agenda curs

Cursul acreditat de formare profesională continuă “Specialist Managementul Deșeurilor” (CORM 006-14, 325719) este acreditat/autorizat prin Decizia nr.100 din 28.05.2021 a Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.