Articol

Comisia Europeana a propus măsuri de reducere a poluării cu microplastic din pelete de plastic

Detalii

Data publicării
23/11/2023
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

În premieră, Comisia Europeană propune măsuri de prevenire a poluării cu microplastice eliberate neintenționat din peletelor de plastic. În prezent, între 52 și 184 mii tone peleți sunt eliberați în mediu în fiecare an din cauza manipulării greșite de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Propunerea comisiei urmărește să asigure că toți operatorii care manipulează peleți în UE iau măsurile de precauție necesare. Se așteaptă ca acest lucru să reducă eliberarea de peleți cu până la 74%, conducând la ecosisteme mai curate, contribuind la râurile și oceanele fără plastic și reducând riscurile potențiale pentru sănătatea umană. Măsurile comune la nivelul UE vor contribui, de asemenea, la condiții echitabile pentru operatori.

Ce sunt peletele din plastic și de ce sunt acestea îngrijorătoare pentru mediu?

Peletele din plastic sunt materia primă utilizată pentru producerea tuturor materialelor plastice, denumite și pepiniere, penițe și pelete de rășină. Majoritatea granulelor sunt microplastice (până la 5 mm), în timp ce o mică parte ar putea fi ușor mai mare.

În timpul fabricării sau al altor procese din lanțul de aprovizionare (de exemplu, în timpul transportului), o fracțiune din aceste pelete poate fi deversată sau pierdută în mediu. Odată ajunse în mediu, aceste particule mici de plastic nu se biodegradează și nu pot fi îndepărtate. Acestea se acumulează în animale, inclusiv în pește și crustacee și, prin urmare, sunt consumate și de oameni în alimente. Acestea contribuie la poluarea cu microplastice, care au fost găsite în ecosistemele marine, de apă dulce și terestre, precum și în alimente și apă potabilă. Eliberarea lor continuă contribuie la poluarea permanentă a ecosistemelor și a lanțurilor noastre alimentare. Expunerea la microplastice în studiile de laborator a fost legată de o serie de efecte negative (eco) toxice și fizice asupra organismelor vii. De asemenea, este probabil ca microplasticele să fie toxice pentru oameni.

Fiind o sursă impunătoare de poloare cu microplastic,  Comisia propune ca operatorii să acționeze în următoarea ordine de prioritate: prevenire pentru a evita orice scurgeri de peleți; izolarea peleților vărsați pentru a se asigura că nu poluează mediul; și, ca opțiune finală, curățați după un eveniment de scurgere sau pierdere.

De ce acordă Comisia prioritate reglementării peletelor între diferitele surse de poluare cu microplastice?

Comisia a întreprins deja numeroase acțiuni de combatere a poluării cu materiale plastice, atât în UE, cât și la nivel internațional. Printre acestea se numără inițiative privind produsele din plastic, cum ar fi materialele plastice de unică folosință și ambalajele, precum și măsuri privind microplasticele adăugate în mod intenționat în produse.  Printre produsele responsabile pentru eliberarea neintenționată de microplastice, scurgerile de pelete în mediu se datorează în principal lipsei de conștientizare și manipulării necorespunzătoare și, prin urmare, pot fi prevenite în mare măsură în prezent într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. Nu sunt necesare modificări ale comportamentului produsului sau al consumatorilor pentru a preveni și a reduce pierderile de pelete. Punerea în aplicare coerentă a celor mai bune practici de manipulare existente (aflate deja la dispoziția întreprinderilor) în toate etapele lanțului de aprovizionare și de către toți actorii poate reduce pierderile de peleți din plastic.

Contribuția combaterii pierderilor de pelete este cunoscută: o reducere a pierderilor de pelete (de la 22 628 de tone/an la 126 559 de tone/an sau o scădere de 54 % până la 74 % față de scenariul de referință) are potențialul de a atinge până la 1/4din obiectivul global de reducere cu 30 % a cantității de microplastice eliberate până în 2030. Acțiunile întreprinse acum pentru a preveni și a reduce pierderile de pelete nu aduc atingere niciunei acțiuni viitoare cu privire la alte surse.

Pașii urmatori!

Propunerea Comisiei de regulament privind prevenirea pierderilor de pelete va fi discutată acum de Parlamentul European și de Consiliu. Toți operatorii economici, atât din UE, cât și din afara UE, vor trebui să respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a acestuia.

Comisia va continua să lucreze la reducerea poluării cu microplastice, inclusiv în contextul punerii în aplicare a legislației existente și viitoare privind produsele și deșeurile și prin conducerea eforturilor globale de a pune capăt poluării cu plastic.

Împreună cu restricțiile privind microplasticele adăugate intenționat adoptate la 25 septembrie 2023, normele adoptate de comisie sunt primele instrumente ale UE special concepute pentru a combate poluarea cu microplastice la sursă și pentru a contribui la obiectivul de reducere a emisiilor de microplastice în mediu cu 30% până în 2030 stabilit de Planul de acțiune pentru poluare zero.

Articole similare

trage