IULIE FĂRĂ PLASTIC 2024 – ACCEPTĂ PROVOCAREA – ÎNREGISTREAZĂTE

Articol

Parteneriate și soluții sustenabile la nivel local pentru gestionarea deșeurilor!

Detalii

Data publicării
23/04/2024
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

La data de 23 aprilie, A.O. Centrul de instruire și consultanță E-Circular a organizat pentru APL-urile din RMD 5 (Ungheni, Nisporeni și Călărași), Atelierul cu tema “Gestionarea deșeurilor reciclabile la nivel local prin parteneriate și soluții sustenabile”. Atelierul s-a desfășurat în incinta Primăriei or. Călărași și a fost dedicat facilitării dialogului constructiv între toate părțile interesate, incluzând reprezentanți ai administrației locale, operatori municipali, reciclatori, sisteme de implementare a mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP),  organizații non-guvernamentale și experți în domeniul mediului.

Principalele subiecte abordate în cadrul atelierului au vizat:

  • Cadrului legislativ privind gestionarea deșeurilor reciclabile și implementarea mecanismului REP.
  • Posibile scenarii pentru organizarea gestionării deșeurilor reciclabile (plastic, hârtie/carton, sticlă, DEEE-uri).
  • Oportunități de colaborare operatori municipali cu reciclatori și sisteme REP.
  • Sesiune de întrebări și răspunsuri și discuții libere pentru identificarea pașilor concreți către implementarea unui mecanism eficient de gestionare deșeuri reciclabile.

În cadrul atelierului au fost discutate și cele mai noi modificări la Legea nr.209/2016 privind deșeurile, nemijlocit ce vizează cooperarea dintre APL-uri și sistemele colective autorizate pentru implementarea responsabilității extinse a producătorului. Respectiv:

Conform art. 11 din legea privind deșeurile Autoritatea administrației publice locale dezvoltă, de comun acord cu sistemele colective servicii complementare, serviciilor existente de gestionare a deșeurilor municipale. Condițiile pentru introducerea unui sistem  complementar pentru colectarea deșeurilor de echipamentele electrice și electronice uzate, deșeurilor de baterii și acumulatori, deșeurile de ambalaje se convin prin încheierea de contracte între sistemele colective și autoritatea administrației publice locale deliberativă.

41.30% dintreprimarii din Româniaau incheiat un contract cu o Organizatie de Implementare a Responsabilitatii Extinse a Producatorului!

Conform art.121, alin. (4) din legea privind deșeurile sistemele colective autorizate REP de Agenția de Mediu au obligația să încheie contracte cu autoritățile administrației publice locale (sau persoane juridice înființate de către autoritățile administrației publice locale și desemnate să administreze  sistemul de management integrat al deșeurilor municipale) pentru cooperarea în organizarea colectării separate, a transportului și a pregătirii pentru utilizare, în mod obligatoriu, a deșeurilor de ambalaje și, opțional, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, de baterii și acumulatori, generate în fluxul de deșeuri municipale. Aceste contracte prevăd termene și condiții de cooperare pentru funcționarea sistemului de colectare a deșeurilor de produse reglementate prin responsabilitatea extinsă a producătorului, generate în fluxul de deșeuri municipale, pentru educarea și informarea populației cu privire la gestionarea acestor deșeuri, pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii de colectare a deșeurilor din fluxul de deșeuri municipale.

Atelierul a fost organizat în cadrul Proiectului „Comunicarea Strategică pentru implementarea Programului Național Deșeuri Solide în Republica Moldova” implementat de e-Circular.org și EcoVisio cu suportul financiar al Embassy of Sweden in Chisinau în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului

Articole similare

trage