Atelier online Platforma MDS: Problema depozitelor de deșeuri existente. Reglementări privind depozitele noi. Bune practici!

Azi, data de 21.02.2024 a fost organizat online primul atelier pe Platforma de comunicare strategică privind managementul deșeurilor, cu tema: “Problema depozitelor de deșeuri existente. Reglementări privind depozitele noi. Bune practici!”

În cadrul atelierului, s-a pus un accent deosebit pe impactul depozitelor de deșeuri asupra mediului înconjurător și sănătății publice. Participanții au descoperit cum gunoiștile actuale de deșeuri și neconforme pot contamina solul, apa și aerul, punând în pericol viața umană și biodiversitatea. De asemenea, s-au discutat diferite tipuri de deșeuri și depozite, subliniindu-se importanța colectării separate corecte a deșeurilor la sursă și identificarea soluțiilor optime pentru depozitarea sigură și sustenabilă.

O altă temă de interes a fost nouă reglementare privind depozitarea deșeurilor, care a fost recent aprobată. Aceasta stabilește standarde mai stricte pentru operațiunile de depozitare, cu scopul de a reduce impactul negativ asupra mediului și de a încuraja practicile de reciclare și de valorificare a deșeurilor. Regulamentul privind depozitarea deșeurilor introduce cerințele pentru proiectarea, operarea și închiderea depozitelor de deșeuri, precum și pentru monitorizarea post-închidere, asigurând un control mai bun și o responsabilitate crescută a operatorilor.

Importanța întreținerii probleme a gunoiștilor existente a fost, de asemenea, discutată în cadrul atelierului, respectiv s-au evidențiat măsurile recomandate pentru prevenirea poluării, prevenirea sau gestionarea corectă a mirosurilor neplcăute, incendiilor care apar la depozitele de deșeuri.

Rolul crucial al inspecțiilor teritoriale în monitorizarea și aplicarea reglementărilor a fost subliniat, cu accent pe necesitatea unei colaborări strânse între autorități și operatorii de depozite. S-a discutat despre aplicarea de amenzi și sancțiuni pentru nerespectarea normelor de depozitare, ca mijloc de asigurare a conformității și de promovare a responsabilității.

Înregistrarea video a atelierului și prezentările sunt disponibile mai jos și oferă acces la informații valoroase pentru cei interesați de acest subiect.

Evenimentul este parte a proiectului “Comunicarea Strategică pentru implementarea Programului Național Deșeuri Solide în Republica Moldova” implementat de EcoVisio și e-Circular.org în parteneriat cu Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului și Ministerul Mediului al Republicii Moldova, finanțat de Embassy of Sweden in Chisinau