Despre noi

Despre A.O. Centrul de instruire și consultanță ``E-CIRCULAR``

A.O. Centrul de instruire și Consultanță “E-CIRCULAR”  este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2010 cu scopul de a oferi  suport reprezentanților din sectorul public, privat și societății civile din Republica Moldova, privind dobândirea celor mai bune practici și competențe în  gestionarea eficientă a deșeurilor, economie circulară, suport în implementara de proiecte în domeniul mediului, inclusiv programe de formare profesională continuă în diverse domenii.

Obiective asumate:

  • Desfășurarea de acţiuni de informare profesională a membrilor asociației şi altor persoane cointeresate de activități în domeniul Economiei circulare și gestionării deşeurilor;
  • Ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor antrenate în industria gestionării deşeurilor;
  • Desfăşurarea de activităţi de conştientizare şi educaţie ecologică a populaţiei şi în primul rînd a generaţiei tinere;
  • Elaborarea de programe educaţionale pentru informarea populaţiei asupra impactului cauzat de deşeuri şi importanţei reciclării ambalajelor, precum şi a modalităţilor practice de colectare, selectare şi reciclare a deşeurilor;
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu experți/ organizații locale și internaționale în domeniu.

Numai împreună putem asigura un viitor sustenabil!

A.O. Centrul de instruire și consultanță “E-CIRCULAR” este una din puține ONG-uri din Republica Moldova, care oferă o gamă completă de servicii  în  domeniul gestionării deșeurilor, asigurand  menținerea standardelor de mediu conform legislatiei în vigoare.

Misiunea acestei platforme este de a aduce laolaltă componentele Economie, Ecologie și Educație, pentru a face posibilă tranziția spre o economie circulară, orientată spre reducerea consumului de energie și materii prime, gestionarea eficientă a deșeurilor, acțiuni care vor genera beneficii economice majore, contribuind la inovare, creștere economică și crearea de locuri de muncă.

Obiectivul Asociației este de a identifica împreună cu reprezentanții business, reprezentanți ai industriilor de reciclare, colectare și salubritate, ai autorităților publice centrale și locale, generatorii de deșeuri cele mai potrivite modalități și acțiuni de îmbunătățire a managementului deșeurilor, cât și posibilități de a face economii la bugetul de stat, prin prevenirea generării deșeurilor, prin eco-design și prin refolosirea produselor.

Experiența Asociației în domeniu este una suficientă pentru a sprijini organizațiile mari și mici, din sectorul public și privat să evalueze, cuantifice și gestioneze corespunzător deșeurile generate.

Luând în considerare că pentru executarea tuturor cerințelor impuse de legislația în domeniul protecției mediului, în special, cea privind gestionarea deșeurilor, unitățile sau întreprinderile specializate direct sau indirect în această activitate (producător de deșeuri, deținător de deșeuri sau operator de deșeuri) urmează să elaboreze și să aprobe strategii instituționale de mediu, planuri de acțiuni privind gestionarea deșeurilor (colectare selectivă, etc.), planuri de management al deșeurilor, etc., experții Centrului, Vă pun la dispoziție servicii și soluții de mediu specializate:

  • Consultanță în gestionarea deșeurilor
  • Cursuri specializate în managementul deșeurilor
  • Analiză și organizare date de mediu, etc.