Despre noi

Despre Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor

Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2010 cu scopul identificării, mediatizării şi implementării în Republica Moldova a unui sistem eficient de valorificare a deșeurilor, inclusiv şi celor provenite din ambalaje. Prin intermediul platformei e-Circular, Asociația servește intereselor industriei naționale, apărând drepturile și reprezentând interesele membrilor săi în fața organelor statale şi a celor internaționale.

Din anul 2013, Asociația publică trimestrial Revista “Managementul Deșeurilor”, unica revista de profil la nivel național. Revista oferă informații despre situația actuală în domeniul gestionării deșeurilor, noutăți legislative și practici de conformare la cadrul legal, bune exemple de management a deșeurilor, viziunea experților în domeniu, actualități externe și informații utile pentru mediul academic, etc.

0

Puncte de colectare a e-Deșeurilor

0

tone e-Deșeuri colectate

0

mii elevi implicați și instruiți

0

Instituții din mediul public/privat și academic

Numai împreună putem asigura un viitor sustenabil

e-Circular este o platformă creată de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor (AVD), cu peste 10 ani experiență în domeniu și specialiști calificați în consultanță privind managementul deșeurilor, protecția mediului, eficiență energetică, analiști, asistență juridică pe probleme de mediu, obținerea autorizațiilor de mediu, raportări de mediu, etc.
Misiunea acestei platforme este de a aduce laolaltă componentele Economie, Ecologie și Educație, pentru a face posibilă tranziția spre o economie circulară, orientată pe reducerea consumului de energie și materii prime, gestionarea eficientă a deșeurilor, acțiuni care vor genera beneficii economice majore, contribuind la inovare, creștere economică și crearea de locuri de muncă.

Scopul urmărit de AVD prin crearea acestei platforme este de a identifica împreună cu reprezentanții business, reprezentanți ai industriilor de reciclare, colectare și salubritate, ai autorităților publice centrale și locale, generatorii de deșeuri cele mai potrivite modalități și acțiuni de îmbunătățire a managementului deșeurilor, cât și posibilități de a face economii la bugetul de stat, prin prevenirea generării deșeurilor, prin eco-design și prin refolosirea produselor.

Luând în considerare că pentru executarea tuturor cerințelor impuse de legislația în domeniul protecției mediului, în special, cea privind gestionarea deșeurilor, unitățile sau întreprinderile specializate direct sau indirect în această activitate (producător de deșeuri, deținător de deșeuri sau operator de deșeuri) urmează să elaboreze și să aprobe strategii instituționale de mediu, planuri de acțiuni privind gestionarea deșeurilor (colectare selectivă, etc.), planuri de management al deșeurilor, etc., experții e-Circular pun la dispoziție servicii și soluții de mediu specializate:

  • Consultanță de mediu;
  • Studii și documentații;
  • Gestionarea Deșeurilor;
  • Responsabilitatea extinsă a producătorului;
  • Instruiri în domeniul gestiunii deșeurilor, responsabil de mediu, etc;
  • Cercetări și analiză statistică;
  • Instruiri în domeniul gestiunii deșeurilor, responsabil de mediu, etc.;
  • Certificări de mediu, etc.