Inspector conformare ecologică

Cursul “Inspector/Inspectoare conformare ecologică” este conceput de A.O. E-Circular pentru a oferi participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru a asigura conformitatea cu normele și reglementările ecologice în vigoare.Indiferent dacă sunteți deja implicat în domeniul mediului sau vă doriți să faceți o schimbare de carieră, acest curs vă va oferi instrumentele esențiale pentru a vă dezvolta în acest domeniu în continuă schimbare.

Pentru cine este acest curs:

Cursul este potrivit pentru angajați din sectorul public și privat, consultanți în domeniul mediului, profesori precum și pentru cei interesați să își construiască o carieră în domeniul conformității ecologice. Indiferent de experiența anterioară, cursul nostru oferă informații și instruire relevantă pentru a vă dezvolta abilitățile necesare în gestionarea problemelor legate de mediu.

Program de formare profesională ICE este autorizat provizoriu prin Ordinul MEC cu nr. 688 din 16.06.2023.

Certificat ANACEC 2023

COMPETENȚE DOBÂNDITE LA FINALUL CURSULUI

La finalizarea Programului de formare “ Inspector/Inspectoare conformare ecologică, formabilul Va fi capabil să:

 • Evalueze impactul de mediu generat de activitățile desfășurate de companie;
 • Stabilească pașii necesar de urmat pentru a obține o autorizație/un aviz de mediu;
 • Planifice și evalueze un audit intern de mediu;
 • Organizeze și coordoneze departamentul de protecție a mediului;
 • Coordoneze trasabilitatea deșeurilor periculoase și ne-periculoase din cadrul companiei;
 • Să ia toate măsurile de prevenire a poluării mediului;
 • Proiecteze un Plan de prevenire a poluării accidentale;
 • Utilizeze rațional şi durabil resursele, energia, apa și să întreprindă măsuri pentru prevenirea poluării mediului cu substanțe periculoase;
 • Asigure executarea deciziei autorităților administrației publice centrale și locale referitoare la cerințele de protecție a mediului; ă asigure exploatarea instalațiilor în baza autorizației integrate de mediu sau a autorizației de mediu, cu respectarea condițiile autorizației;
 • Asigure măsurile necesare în vederea îndepărtării, conservării, supravegherii, controlului, limitării sau reducerii substanțelor periculoase identificate la etapa de închidere a instalației sau de încetare a activității industriale și economice;
 • Țină evidența și să transmită datele și informațiile despre deșeuri și gestionarea acestora în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, aprobată de Guvern;
 • Identifice Strategiile de sustenabilitate, un avantaj major pentru dezvoltarea durabila a companiei.

DURATA CURS: 6 zile

PREȚ CURS: 4500,00 LEI

ÎNREGISTRARE CURS

Pentru a participa la curs, va rugam să completați formularul de participare, selectând cursul RM (Responsabil de Mediu).

  Responsabil pentru gestionarea deșeurilorInspector conformare ecologicăEconomie circulară

  Curs:

  TAXA DE PARTICIPARE SE VA ACHITA DE CĂTRE:

  Persoană fizicăPersoană juridică

  Termeni și condiții:*