Inspector conformare ecologică

Cursul “Inspector/Inspectoare conformare ecologică” se adresează societăților comerciale sau instituțiilor publice care desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului.

Obiectivele programului de formare vizează nemijlocit sporirea nivelului de conștientizare și soluționare a problemelor ecologice prin a acorda o atenție sporită formării cadrelor calificate ce obțin și dezvoltă  competențe verzi (ecologice).

Prezentul Program de formare profesională este adresat tuturor societăților comerciale care desfășoară activități ce au un impact negativ asupra mediului, generează sau produc deșeuri (indiferent de tipul lor): agenți economici ce derulează activități de comerț, agricultură, construcții, fabrici de producere, uzine, ateliere, agenți economici ce desfășoară activități de colectare/sortare/transport/procesare/tratare/reciclare/eliminare deșeuri electronice, echipamente de iluminat, aparate de uz casnic, etc.

Astfel, misiunea Programului de formare profesională pentru Inspector/Inspectoare conformare ecologică, vizează formarea competenţelor şi abilităţilor de gestionare și diminuare a efectelor negative a activităților desfașurate de companii asupra mediului înconjurător în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal național în domeniu.

COMPETENȚE DOBÂNDITE LA FINALUL CURSULUI

La finalizarea Programului de formare “ Inspector/Inspectoare conformare ecologică, formabilul Va cunoaște:

 • procesul de gestionare a impactului generat de activitatea desfășurată de agentul economic asupra mediului înconjurător;
 • obligațiile legale puse pe seama agenților economici;
 • soluții practice pentru conformarea agenților economici la cerințele legale obligatorii;
 • aplicarea prevederilor legale pentru prevenirea tragerii la răspundere juridică (civilă, penală sau contravențională) pentru încălcarea legislației de mediu;
 • întocmirea evidențelor și raportărilor impuse de legislația de mediu/actele de reglementare ale activității;
 • monitorizarea și raportarea deșeurilor (studii de caz). Trasabilitatea deșeurilor;
 • cunoașterea și aplicarea tehnicilor de prevenire și reducere a poluării;
 • realizarea unui audit intern al deșeurilor;
 • elaborarea unui plan de prevenire și reducere a deșeurilor;
 • cunoașterea mecanismului de dobândire a actelor permisive de mediu de la organele competente (avize, autorizații de mediu, etc).

Conform noului Clasificator al Ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), a fost introdusă ocupația nouă “325702: “Inspector/Inspectoare conformare ecologică” și exclusă ocupația anterioară “325718: Responsabil de Mediu”.

DURATA CURS: 4 zile

PREȚ CURS: 3800 LEI

ÎNREGISTRARE CURS

Pentru a participa la curs, va rugam să completați formularul de participare, selectând cursul RM (Responsabil de Mediu).

  Responsabil pentru gestionarea deșeurilorResponsabil de MediuEconomie circulară

  Curs:

  TAXA DE PARTICIPARE SE VA ACHITA DE CĂTRE:

  Persoană fizicăPersoană juridică

  Termeni și condiții:*