Responsabilitatea Extinsă a Producătorului

Dezvoltarea schemelor REP în Europa a contribuit la îmbunătățirea prevenirii, reutilizării și reciclării deșeurilor.  Acest mecanism s-a dovedit a fi un instrument absolut necesar și funcțional pentru tranziția la o economie circulară, fiind axat nemijlocit pe aplicarea principiului „poluatorul plătește”, conform căruia oricine introduce ambalajele sau mărfuri ambalate pe piața unei țări rămâne responsabil pentru aceasta până la finele ciclului de viață al ambalajului, inclusiv perioada de timp după eliminare. La nivel global există deja peste 400 scheme REP, din care cel puțin 70 sunt destinate ambalajelor.   De regulă, REP este utilizat pentru fluxuri specifice de deșeuri, cel mai des fiind acoperite prin aceste scheme deșeurile de echipamente electrice și electronice sau DEEE-uri (35%), urmate de ambalaje (17%), anvelope (17%), vehicule / baterii auto (11%) și alte produse (20%).

La nivel național, implementarea schemelor REP este reglementată prin art.12 din Legea nr.209/2016 privind deșeurile și care în mod prioritar cuprind 5 fluxuri de deșeuri (baterii şi acumulatori; echipamente electrice şi electronice; vehicule; uleiuri și ambalaje). Cu excepția uleiurilor uzate și vehiculelor, pentru restul deșeurilor sunt  deja publicate Regulamente de gestionare și respectiv este descris mecanismul de implementare a schemelor REP.  Cu toare acestea funcționalitatea acestor sisteme este la etapa incipientă, iar lipsa unui infrastructuri dezvoltate de gestionare a deșeurilor, lipsă standarte și instrucțiuni tehnice clare, carențe în cadrul normativ, etc., fac dificilă și pun în pericol implementarea cu sucees a acestor scheme REP la nivel național.

Prin intermediului Cursului “Responabilitatea Extinsă a Producătorului”, vă punem la dispozie un ghid complex pentru a facilita înțelegerea și buna organizare a schemelor REP.

În cazul în care doriti sa participati la acest curs, va rugam să solicitați OFERTA DE CURS  la adresa de email: info@e-circular.org

    Responsabil pentru gestionarea deșeurilorInspector conformare ecologicăEconomie circulară

    Curs:

    TAXA DE PARTICIPARE SE VA ACHITA DE CĂTRE:

    Persoană fizicăPersoană juridică

    Termeni și condiții:*