Blog

Produsele Ecoprime Recycle SRL: compostabile și sustenabile pentru mediu!

Mai bine de un an, compania „Ecoprime Recycle” SRL promovează alternativele sustenabile la ambalajele de unică folosință realizate din plastic. S-au plasat pe piața din Republica Moldova cu produse de calitate care au la bază plante, adică resurse rapid regenerabile, cum ar fi amidonul de porumb sau trestia de zahăr. După ce sunt folosite, produse oferite de Ecoprime Recycle, pot fi compostate, unele acasă, iar altele în centre de compostare industrială. Din moment ce ele se încadrează în categoria resturilor organice, sunt singurele ambalaje care se pot

УСПЕТЬ ЗА ОДНУ СЕКУНДУ ИЛИ ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА СТОЧНЫХ ВОД

Вода играет уникальную роль как вещество, определяющее возможность существования и саму жизнь всех существ на Земле (Wikipedia).Молдова тоже не исключение. Правда вода у нас в стране, как в старой русской сказке: «живая» и «мертвая». Дома мы используем «живую», причем употреблять ёё могут все. С «мертвой» водой намного сложнее: она находится в наших реках и озерах. Пить ее нельзя, поить скот нельзя, разводить птицу и ловить рыбу тоже нельзя. Однако, в этой «мертвой» воде, некоторые умудряются купаться. Этих смельчаков достаточно много.

Taxele de mediu pot fi un stimulent pentru reducerea poluării

Influența negativă a dezvoltării economice asupra mediului înconjurător este un fapt recunoscut de multă vreme. Pe fondul multiplelor provocări generate de necesitatea protejării mediului, guvernele se confruntă acum cu o presiune tot mai mare de a identifica noi modalități de diminuare a impactului activităților antropice asupra mediului, fără a afecta însă creșterea economică. Este de la sine înțeles că influența acestor măsuri se va reflecta asupra activității producătorilor, precizează Laura CIOBANU, Manager, Schimbări Climatice și Sustenabilitate, EY România. Materialele plastice au

Strategia de gestionare a deșeurilor este un act caduc!

Unele aspecte normativ lacunare care influențează negativ implementarea eficientă a Legii nr.209/2016 privind deșeurile Primele preocupări legislative în vederea reglementării gestionării deșeurilor de producţie şi menajere în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic, precum și, în scopul prevenirii poluării mediului, au fost fixate prin adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr.1347-XIII din 09.10.1997 fundamentul de bază constituind Legea nr.1519/1993 privind protecția mediului înconjurător [1]. Domeniul de reglementare al Legii nr.1347/1997, ține de relaţiile care apar la

Peste 50 tone de e-Deșeuri au fost colectate în anul 2019

Acum la sfârșit de an, cu certitudine putem spune că s-au realizat lucruri frumoase și de mult timp necesare atât pentru mediu cât și pentru sănătatea fiecăruia din noi. Timp de un am, locuitorii țării s-au debarasat de peste 50 tone de e-deșeuri (deșeuri de echipamente electrice și electronice), o cantitate impunătoare acumulată istoric prin case, oficii, depozite, ogrăzi, etc. Odată ce a fost aprobat Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice prin H.G. nr.212 din 2018, cu suportul Programului de Granturi mici GEF SGP

Elevii din 14 IÎPT acum știu să sorteze corect deșeurile

Peste 1 mie elevi din Instituțiile de Învățământ Profesional Tehnic au fost instruiți cum se colectează selectiv deșeurile În perioada noiembrie-decembrie curent, A.O. “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor” în cadrul proiectului “ Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a condus o serie de instruiri în domeniul colectării selective a deșeurilor pentru elevi și cadre didactice din cadrul a 14 instituții de învățământ profesional tehnic, care pe parcursul proiectului vor fi

Doriți să publicați un articol sau să plasați publicitate în Revista Managementul Deșeurilor?
Oferim vizibilitate și tarife de reclamă competitive