Responsabil pentru gestionarea deșeurilor

În conformitate prevederile Legii nr.209/2016 privind deșeurile, producătorii de deșeuri, indiferent de forma juridică de organizare, care dețin mai mult de 10 angajați, trebuie să elaboreze și implementeze acțiuni de prevenire a generării deșeurilor și să aplice ierarhia de gestionare a acestora, inclusiv acțiuni de colectare separată a deşeurilor generate de propria activitate (în cazul instituţiilor de asistenţă medicală,  se aplică indiferent de numărul de angajaţi).

A.O. Centrul de instruire și Consultanță “E-CIRCULAR” (anterior A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor) în calitate de furnizor servicii de instruire, din anul 2021 a fost autorizat oficial pentru programul de formare profesională continuă:„Specialist Managementul Deșeurilor”, actual „Responsabil pentru gestionarea deșeurilor” conform Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova aprobat CORM 006-21, (325707) și prevederilor privind Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulților aprobat prin H.G. nr.193/2017

Certificat-ANACEC

Cursul abordeaza gestionarea deșeurilor conform cerințelor legale în vigoare (Legea nr. 209/2016, HG 501/2018, HG 99/2018, HG 212/2018, HG nr. 561/2020, HG nr. 586/2020, Legea nr.1515/1993, etc.), dintr-o perspectiva practică și cu detalierea aspectelor de zi cu zi care țin de această activitate.

Cursul „Responsabil pentru gestionarea deșeurilor” se adresează:

 • entităților a căror activitate generează deșeuri (producătorii de deșeuri), în corespundere cu prevederile art. 32 din Legea privind deșeurile;
 • entităților care colectează, în bază de contract, deșeurile generate de alte entități (populație, unități comerciale și instituții), în corespundere cu prevederile art. 11 lit. g) și art. 32 din Legea privind deșeurile;
 • deținătorilor autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, în corespundere cu prevederile art. 25 din Legea privind deșeurile;
 • persoanelor fizice/juridice interesate de domeniul managementul deșeurilor și care doresc să obțină noi competențe în domeniu.

Cursul este condus de formatori cu o vastă experiență în domeniu, fapt pentru care este unul practic, intercativ și va cuprinde diverse studii de caz.

FINALITĂȚI CURS

Absolventul Programului de formare continuă „Responsabil pentru gestionarea deșeurilor” va deține următoarele competențe:

 • Înțelegerea și aplicarea corectă a prevederilor cadrului legal privind gestionarea deșeurilor.
 • Identificarea obligațiilor legale și elaborarea Listei cerințelor legale aplicabile.
 • Încadrarea deșeurilor în lista deșeurilor. Atribuirea codului de 6 cifre. Operarea cu instrumente digitale pentru perfectarea evidenței lunare privind managementul deșeurilor.
 • Operarea cu platforma online www.siamd.gov.md cu utilizarea semnăturii electronice.
 • Inițierea unei activități de audit a deșeurilor.
 • Elaborarea și implementarea unui Plan de prevenire/reducere a deșeurilor.
 • Cunoașterea și aplicarea unor soluții practice pentru a evita încălcarea legislației de mediu în domeniul deșeurilor.
 • Cunoașterea și utilizarea instrumentelor specifice pentru circularizarea afacerii și îmbunătățirea mecanismului de gestionarea eficienta a resurselor.

AGENDA CURS:

𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥 𝟏. Inițiere în managementul deșeurilor. Aspecte regulatorii

𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥 𝟐. Organizarea și planificarea activității de management al deșeurilor

𝐌𝐨𝐝𝐮𝐥 𝟑 (Modul nou). Economia circulară. Principii de bază.

PREȚ CURS (participanții la curs pot alege una din 3 opțiuni posibile):

 • 3 module/6zile: 4500,00 LEI
 • 2 module / 4 zile: 3500,00 LEI
 • 1 modul (Economia Circulară): 1500,00 LEI

Participantii care promoveaza examenul final vor primi certificatul de „RESPONSABIL PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR” și SUPORTUL de CURS

FORMULAR ÎNREGISTRARE CURS

  Responsabil pentru gestionarea deșeurilorResponsabil de MediuEconomie circulară
  Curs:
  TAXA DE PARTICIPARE SE VA ACHITA DE CĂTRE:
  Persoană fizicăPersoană juridică
  Termeni și condiții:*