Excel PLGD și tarife

Modulul EXCEL pentru elaborarea Programelor locale de gestionare deșeuri și calcul tarife pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor este elaborat de A.O. Centrul de instruire și consultanță E-Circular în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea competențelor digitale și ecologice ale APL pentru o mai bună planificare și gestionare a deșeurilor implementat cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

Modulul on-line facilitează calculul tarife salubrizare și elaborarea Programelor locale de gestionare deșeuri oferind suport digital pentru primari, viceprimari, angajați operator municipal de salubrizare, contabili, alte persoane implicate în activități de planificare gestionare deșeuri.

“Modulul Excel pentru elaborarea Programelor locale de gestionare deșeuri și calcul tarife pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor” oferă posibilitate utilizatorului de a:

  1. Colecta și organiza datele referitoare la tipurile de deșeuri generate într-o comunitate, cantitățile generate, frecvența colectării și alte informații relevante.
  2. Calcula costurile implicate în gestionarea deșeurilor cu ajutorul formulelor și funcțiilor din Excel.
  3. Stabili tarifele pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor.
  4. Elabora Programe locale de gestionare a deșeurilor, respectiv utiliza foi de calcul EXCEL pentru a stabili obiective, termene limită și responsabilități pentru diferite aspecte ale gestionării deșeurilor în comunitate.
  5. Analiza date, inclusiv diagrame și grafice, respectiv vizualiza tendințele în generarea deșeurilor și costurile asociate, ceea ce poate ajuta la luarea deciziilor informate în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.
  6. Crea rapoarte și documente care să prezinte informații importante legate de gestionarea deșeurilor în comunitate.

Modulul EXCEL reprezintă un instrument util pentru APL-uri, agenții de dezvoltare, operatori muncipali/regionali de gestionare deșeuri, ONG-uri, antreprenori și orice organizații publice sau private interesate să înțeleagă fluxurile de deșeuri în cadrul sistemelor municipale de gestionare a deșeurilor solide și să asigure conformarea cel puțin la următoarele prevederi/acte normative: