Studiu Deșeurile din plastic în RM

The study on Plastic waste in the Republic of Moldova is developed within the Project “Plastic Waste in the Circular Economy: Community Solutions”, implemented by A.O. Verde e Moldova in partnership with A.O. “E-Circular” training and consulting center with the financial support of the Small Grants Program GEF SGP Moldova, implemented by UNDP. The analysis, results and recommendations in this study represent the opinion of the authors and do not necessarily represent the position of the funders.

 

Studiul privind deșeurile din Plastic în Republica Moldova este elaborat în cadrul Proiectului “Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare”, implementat de A.O. Verde e Moldova în parteneriat cu A.O. Centrul de instruire și consultanță „E-Circular” cu sprijinul financiar al Programului de Granturi Mici GEF SGP Moldova, implementat de UNDP. Analiza, rezultatele și recomandările din acest studiu reprezintă opinia autorilor și nu reprezintă neapărat poziția finanțatorilor.