Atragerea investitorilor, o necesitate pentru SIMD din Moldova

Sergiu MACHIDON, antreprenor  cu o experiență de 11 ani și consultant în investiții de peste 5 ani, reprezintă un grup de investitori privați din Elveția, Luxemburg și Marea Britanie, interesați pentru a investi în Stații integrate de tratare și valorificare a deșeurilor. Sergiu a realizat studii de fezabilitate pentru proiecte de tratare a deșeurilor în peste 16 țări, printre care se numără Republica Moldova, Rusia, Ucraina, Israel, UAE, Kuwait, Arabia Saudita, Romania, Bulgaria, Grecia, Marea Britanie, SUA, Nicaragua, Ecuador, Thailanda, Vietnam, Un exemplu de proiect este una dintre cele 4 stații de tratare realizate în Barcelona, Spania, cu numele Ecoparc 2, care are o capacitate de procesare a 287.500 tone/an, ocupă o suprafața de 8 ha și are 105 angajați. http://ecoparcbcn.com

Situația deșeurilor în Republica Moldova

În Republica Moldova am realizat o analiză națională a deșeurilor municipale solide și în mun. Chișinău un studiu de fezabilitate complex, după standarde europene, în vederea mapării datelor și creării unei radiografii a sistemului de management al deșeurilor de la producere la depozitare.

În țară se produc aproximativ 1.000.000 tone/ an de deșeuri solide menajere (biodegradabile + reciclabile), date care nu cuprind informații despre deșeurile din construcții. În total, aproximativ 455.000 tone/ an sunt produse în mun. Chișinău.

Din analiza cantitativă, morfologică, tehnică, legală și administrativă realizată, reiese faptul că există un potențial major în tratarea, reciclarea și transformarea deșeurilor în energie. Raportându-mă la harta demografică și economică a țării consider că cel mai optim mod de a rezolva problema deșeurilor este stabilirea unui sistem integrat de stații de tratare ecologică, reciclare și valorificare deșeuri:

  • 1 stație cu o capacitate de procesare 500.000 tone deșeuri/ an pentru mun. Chișinău și zona metropolitană;
  • 5 stații cu o capacitate de procesare 100.000 tone deșeuri/ an fiecare și care să fie amplasate în geo locații strategice și să deservească zonele din jur în care se produc cele 100.000 tone/ an necesare fiecărei stații.

Investiția într-un astfel de proiect este evaluată la 700.000.000 milioane euro, bani pe care Republica Moldova nu are de unde să-i obțină fără atragerea investitorilor privați internaționali în vederea creării unui parteneriat public privat și dezvoltarea unui Sistem integrat de stații de tratare, reciclare și valorificare a deșeurilor solide municipale.

Deși recent, Republica Moldova a semnat un contract de împrumut cu Banca Europeana de Investiții (BEI) cu suma de 100.000.000 euro pentru îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor solide in țară, atât timp cât nu există o Strategie  de Management a Deșeurilor actualizată, nu se poate realiza și un Plan de Acțiuni concret, care să integreze toate proiectele la nivel de țară și nu proiecte punctuale în fiecare raion, în vederea atingerii obiectivelor naționale cu privire la colectarea, sortarea, reciclarea, valorificarea energetica, reducerea cantității de deșeuri depozitate si reducerea impactului negativ asupra mediului.

Având în vedere situația actuală prezentată și ținând cont de Acordul de asociere semnat între Republica Moldova – Uniunea Europeană privind gestionarea deșeurilor, Acordul de la Paris „Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice” din 11/12/2015 și Acordul de împrumut semnat între BEI și Guvernul Republicii Moldova,  pentru îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor solide din țară, consider absolut necesară.

Actualizarea Legii 209/ 2016 privind deșeurile în conformitate cu legislația Uniunii Europene în domeniul management-ului deșeurilor prin includerea obiectivelor și modalităților de tratare ecologică, valorificare, reducere a cantității de deșeuri. Respectiv, Directivă europeană 2008/98 / CE privind deșeurile (Directiva-cadru privind deșeurile, WFD) prevede la articolul 4 că în urma ierarhiei deșeurilor se aplică prioritate în legislația și politica de prevenire și gestionare a deșeurilor: (a) prevenirea; (b) pregătirea pentru reutilizare; (c) reciclarea; (d) altă recuperare, de ex. recuperarea energiei; și (e) eliminarea. Totodată,  obiectivele Uniunii Europene privind deșeurile pana in anul 2030 prevăd  reciclarea a 65% din deșeurile municipale până în 2030; reciclarea a 75% din deșeurile de ambalaje până în 2030 și reducerea depozitului de deșeuri până la maximum 10% din deșeurile municipale până în 2030. Proiectele tehnice pentru sisteme integrate, realizate în baza studiilor fezabilitate elaborate în peste 16 țări din lume, au la bază obiectivele UE (cele mai înalte obiective din lume). O stație de tratare deșeuri cuprinde un sistem integrat complet: sortare, tratare ecologică, gazeificare, producție electricitate, reciclare, eliminare. În urma procesării tuturor deșeurilor municipale solide maximum 10% din deșeurile municipale ajung la depozitul de deșeuri, iar acestea nu mai poluează.

Actualizarea Strategiei de Management a Deșeurilor 2013-2017, din moment cedatele care stau la baza ei nu au fost reale și rezultate dintr-un studiu amănunțit realizat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Respectiv, se cere realizarea unui studiu de fezabilitate și fundamentarea strategiei pe date reale privind morfologia și cantitățile de deșeuri produse în 2019 și în 2020.

În baza actualizării Strategiei de Management a Deșeurilor din Republica Moldova, în baza elaborării Planului de Acțiuni a strategiei  actualizate și în baza discuțiilor cu investitori străini, Republica Moldova poate folosi cei 100.000.000 Euro de la Banca Europeana de Investiții pentru măsuri complementare proiectului de realizarea a stațiilor integrate de tratare a deșeurilor. Astfel, se pot finanța proiecte concrete privind îmbunătățirea sistemului de colectare și transport a deșeurilor, a informării și educării populației privind sortarea deșeurilor la sursa, reducerea poluării prin planuri optimizate de transport, introducerea unui sistem de monitorizare a aerului, îmbunătățirea sistemului de raportare și monitorizarea a tuturor deșeurilor produse, transportare, reciclate, eliminate și depozitate din țară și alte măsuri. Astfel, suma de 100.000.000 Euro poate fi investita cât mai eficient, cu randament operațional și financiar maxim, producând un impact pozitiv major asupra mediului.

În ceea ce privește taxele pe care ar trebui sa le plătească cetățenii și companiile private din Republica Moldova ulterior implementării unui astfel de proiect integrat la nivel național, acestea nu vor suferi creșteri atât timp cât se va face o monitorizare atentă a activității producătorilor, transportatorilor, reciclatorilor și a depozitelor de deșeuri

Pentru a evita creșterea taxelor, consider impetuos necesar ca Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului să monitorizeze producătorii de deșeuri prin sistemul SIA MD și să penalizeze organizațiile care nu raportează corect datele privind deșeurile generate. Și dacă tot vorbim despre raportarea corectă a cantităților de deșeuri generate, atunci e foarte important să se utilizeze ca unitate de măsură tona (greutate) și nu metri cubi (volum), cum se practică actual. Fiecare organizație trebuie sa plătească taxa pe tona în funcție de cantitatea de deșeuri produsă.

În contextul celor menționate, țin neapărat să remarc faptul că Republica Moldova are 4 avantaje mari în domeniu, utilizarea și fortificarea cărora, ar contribui nemijlocit la atingerea obiectivelor în domeniul gestionării eficiente a deșeurilor la nivel național și respectiv dezvoltarea unui Sistem Integrat de Management a Deșeurilor:

  1. Inexistența unui sistem integrat de management al deșeurilor. Astfel se poate realiza o analiză complexă a situației actuale, o viziune a proiectului și o planificare a măsurilor pe următorii 15 – 20 ani.
  2. Acordul cu Uniunea Europeana, care face ca statul sa poată beneficia de sprijin in know-how tehnic și legislativ, susținere financiara prin grant-uri si împrumuturi in vederea dezvoltării si operării unui Sistem Integrat de Management al Deșeurilor.
  3. Existenta fondurilor de investiții europene si internaționale care au deja o experiență ampla in investiția si operarea stațiilor integrate de procesare, reciclare si valorificare energetica a deșeurilor, si care doresc sa investească in țară ținând cont de cele 3 acorduri internaționale semnate de Republica Moldova și menționate mai sus.
  4. Existenta de tehnologii mature și sisteme integrate în țările UE care în acest moment pot garanta îndeplinirea  obiectivele UE din 2030.

Autor: Sergiu MACHIDON, Director MHW Consultancy Services LTD, Expert independent în managementul deșeurilor,  A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor

Articolul integral este publicat în nr.26(2020) a Revistei “Managementul Deșeurilor”. Pentru a perfecta un abonament la Revistă accesați https://e-circular.org/aboneaza-te/. Versiune electronica (.pdf) a revistei o primiți în scurt timp de la completarea datelor din formular și efectuarea transferului.