Abonează-te online

Revista “Managementul Deșeurilor” (Indice: PM32200) este unica revistă de profil la nivel național editată trimestrial de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor, care oferă îndrumări pentru agenți economici și APL-uri pentru a asigura conformarea legală privind gestiunea deșeurilor, acces la cele mai actuale studii în domeniu, interpretarea statistică a datelor privind deșeurile, interviuri cu operatori, reciclatori, reprezentați ai autorităților locale, viziunea experților în domeniu și cele mai bune practici în domeniu.

Campanie Abonare Revista 2021

INFORMARE!

În atenția persoanelor juridice, pentru a perfecta un abonament la Revista Managementul Deșeurilor, puteți:

  1. Solicita un cont de plată la adresa de email info@e-circular.org sau ne puteți contacta la numărul 060509934;
  2. Perfecta un abonament la oricare din oficiile poştale din Republica Moldova (oficiile ÎS Poşta Moldovei), precum şi prin intermediul SA Moldpresa, completând un formular clasic de abonare. Indicile publicației este PM32200.

Ultimele noutăți

Ce este PLASTICUL? „Plastic” este un termen umbrelă care cuprinde o gamă largă de materiale realizate din compuși organici

În următorii ani, utilizarea tot mai mult a dispozitivelor electronice în consumabile și noi tehnologii pentru internetul obiectelor

Cel mai recent, în luna iulie a acestui an a fost aprobat Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de

Cercetările întreprinse de UNITAR într-un raport comandat de WEEE Forum în 2020 estimează că în 2018 în UE

Prețul vieții confortabile în secolul XXI este dauna pe care activitatea umană o aduce mediului. Impactul oamenilor și