Abonează-te online

Revista “Managementul Deșeurilor” (Indice: PM32200) este unica revistă de profil la nivel național editată trimestrial de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor, care oferă îndrumări pentru agenți economici și APL-uri pentru a asigura conformarea legală privind gestiunea deșeurilor, acces la cele mai actuale studii în domeniu, interpretarea statistică a datelor privind deșeurile, interviuri cu operatori, reciclatori, reprezentați ai autorităților locale, viziunea experților în domeniu și cele mai bune practici în domeniu.

 

INFORMARE!

În atenția persoanelor juridice, pentru a perfecta un abonament la Revista Managementul Deșeurilor, puteți:

  1. Solicita un cont de plată la adresa de email info@e-circular.org sau ne puteți contacta la numărul 060509934;
  2. Perfecta un abonament la la oricare din oficiile poştale din Republica Moldova (oficiile ÎS Poşta Moldovei), precum şi prin intermediul SA Moldpresa, completând un formular clasic de abonare. Indicile publicației este PM32200.

Ultimele noutăți

Un instrument important pentru a atinge obiectivele politicii de mediu legate de schimbările climatice, utilizarea resurselor și consumul

Conformarea Autorităților Publice Locale (APL) la prevederile Legii nr. 209 privind deșeurile, presupune asigurarea executării eficiente a cerințelor 

Sergiu MACHIDON, antreprenor  cu o experiență de 11 ani și consultant în investiții de peste 5 ani, reprezintă un

Sistemul actual de gestiune a deşeurilor periculoase şi de producţie din Republica Moldova nu este integrat şi bazat

Imaginile acestea unora dintre noi ni se par familiare, altora doar o amintire despre poveștile celor mai mari.