Articol

INTERVIU cu Primarul com. Cărpineni

Detalii

Data publicării
26/08/2020
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

Conformarea Autorităților Publice Locale (APL) la prevederile Legii nr. 209 privind deșeurile, presupune asigurarea executării eficiente a cerințelor  imperative  de  gestionare  a  anumitor categorii  de  deșeuri.

În acest context, APL-urilor din Republica Moldova li se atribuie ca responsabilitate crearea unui sistem eficient de gestiune integrată a deșeurilor prin asigurarea colectării separate a acestora, amenajarea unor spații speciale pentru depozitarea deșeurilor colectate separat, depozitarea  deșeurilor  municipale  doar  în  locurile  special  amenajate, stabilirea modului de gestionare a deșeurilor municipale  și nu în ultimul rând evidența  datelor  și  informațiilor  privind  deșeurile  și  gestionarea  deșeurilor.

Astfel, în acest număr al revistei vă prezentăm un interviu despre Strategia de soluționare a problemei colectării și gestionării deșeurilor în com. Cărpineni, o localitate salubră exemplu de urmat în privința organizării unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor.  Aceasta și datorită unui lider al comunității, care a putut convinge consiliul local, populația și agenții economici în necesitatea susținerii inițiativelor ECO din comunitate – domnul primar al comunei Cărpineni – Ion Cărpineanu.

MD: Stimate Domnule Primar al comunei Cărpineni, gestionarea corectă a deșeurilor este una din atrbuțiile deloc simple ce revin APL-urilor. Cunoaștem că o mare parte din localități se confruntă cu fenomenul depozitării necontrolate de deșeuri, lipsa operatorilor și prin urmare a contractelor încheiate cu operatorii de salubrizare, lipsa tomberoanelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor, reticența populației și a agenților economici, etc. Care este poziția Primăriei comunei și a Dvs. personal față de situația la zi privind deșeurile generate în comunitate și comportamentul oamenilor față de acest proces?

Dl. Primar: Comuna Cărpineni fiind o localitate modernă și dezvoltată, în baza Strategiei de dezvoltare locală a comunei CĂRPINENI 2016 – 2020 – a inclus în calitate de obiectiv tangibil – dezvoltarea unui Sistem de colectare și depozitare a deșeurilor. Obiectiv în mare parte realizat – astfel primind statutul de localitate salubră. Conform studiului de piață privind Comportamentul populației față de deșeuri, realizat în anul 2019 în comuna Cărpineni – se relevă legături strânse între elementele de logistică, politici publice, implicare comunitară și atitudine civică. Astfel, conștientizarea importanței unui comportament civilizat și responsabil față de deșeurile generate de societate ajută la sporirea contribuției fiecărei persoane și organizații pentru protejarea mediului ambiant.

MD: Deși există un cadru legal la nivel național nu avem un sistem de management a deșeurilor funcțional. Marea majoritate a Primăriilor, nu au strategii locale și Planuri de management a deșeurilor generate. Care sunt acțiunile întreprinse de Primărie pentru a asigura conformitatea la prevederile cadrului legal?

Dl. Primar: Pentru soluționarea problemei deșeurilor în comuna Cărpineni, APL de comun acord cu  Consiliul Raional, a decis în anul 2014, elaborarea și implementarea unui Plan de acțiuni divizat în câteva etape bine definite cu scopul deprinderii populației cu ideea evacuării centralizate a deșeurilor de la gospodării și gestionarea eficientă a depozitelor temporare de deșeuri. Acest Plan presupune 4 etape de implementare pentru perioada 2015 – 2020.

La prima etapă, în anul 2015, la propunerea Primarului, Consiliul Comunal Cărpineni a decis instituirea serviciului de evacuare a deșeurilor în com. Cărpineni ca departament distins în cadrul Î.M „Cărpineni Servicii”. A fost efectuat calculul economic în vederea determinării costului acestui serviciu în condițiile de minimă contractare din partea populației, și a fost stabilit tariful pentru evacuarea deșeurilor în valoare de 23 lei pe gospodărie cu ritmicitatea evacuării deșeurilor o dată la 2 săptămâni. Primăria prin Deciziile Consiliului Local a fost dotată cu un nou serviciu format din 3 tractoare și 2 remorci destinate evacuării deșeurilor. Paralel cu aceste acțiuni Primăria a contractat Î.M „Cărpineni Servicii” în efectuarea lucrărilor de lichidare a gunoiștilor din cartier cu instalarea panourilor de interzicere a depozitării ilegale a deșeurilor. Până în prezent au fost lichidate 32 de gunoiști din cartier.

MDGestionarea deșeurilor implică investiții, mai ales dacă vorbim despre o infrastructură la nivel de localitate/raion. În acest context, abilitatea și pregătirea APL-urilor pentru a atrage granturi și a implementa proiecte eco-sustenabile în localitate reprezintă un mare avantaj.  Care este experiența Primăriei în acest sens și ce proiecte au fost cu succes sau urmează a fi implementate în comună?

Dl. Primar: La etapa 2, pentru modernizarea serviciului au fost accesate și implementate 2 proiecte cu finanțare străină.

  1. Proiect pilot  „Compostare în localitățile rurale”, implementat cu scopul de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor în Republica Moldova, cu suportul financiar al Fondului Canadian pentru Inițiative Locale (CFLI) în Republica Moldova în parteneriat cu Primăria Cărpineni, implementat de Centrul Ecologic de Asistență din Chișinău. Prin intermediul acestui proiect au fost instruire peste 600 persoane, despre ce este compostarea, argumente în favoarea compostării și au primit câte un ghid despre compostarea corectă a deșeurilor biodegradabile. Alte 300 gospodării au fost dotate cu lăzi pentru compost.
  2. Proiectul „Sate mai curate în raionul Hîncești”, parte a Proiectului „Rețea rurală transfrontalieră pentru un mediu ambiant curat”, implementat de Primăria com. Cărpineni, ONG Speranța din s. Cărpineni și orașul Chechelnik, regiunea Vinița, Ucraina. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC) și UNDP Moldova prin intermediul Proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală”. Proiectul a fost implementat cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice de colectare a deșeurilor prin dotarea întreprinderilor gestionare cu infrastructură specializată.

MD: Fiecare din noi își dorește sănătate și un mediu curat. În acest sens, un rol important îl joacă calitatea serviciilor de salubrizare. Din păcate, mai ales în mediul rural populația nu își onorează obligațiunea de a achita taxele de salubrizare, fapt care pe termen lung pune în pericol reușita unui sistem de management a deșeurilor. Care este situația în com. Cărpineni și cum Domnule Primar intenționați să responsabilizați locuitorii în acest sens?

Dl. Primar: În prezent se desfășoară etapa trei de soluționare a problemei evacuării centralizate a deșeurilor de la gospodării și agenți economici prin aplicarea unor pârghii administrative asupra subiecților care nu dețin  contracte de evacuare a deșeurilor. Prin Deciziile Consiliului Comunal Cărpineni s-a decis aplicarea taxei de salubrizare în valoare de 8 lei/lună pentru fiecare persoană, iar persoanele care dețin contracte de evacuare a deșeurilor vor fi scutiți de plata taxei de salubrizare. În paralel cu aceste măsuri, Primăria com. Cărpineni a demarat o campanie de informare a cetățenilor asupra efectelor nocive ale deșeurilor depozitate în locuri neautorizate, despre sancțiunile prevăzute în art. 154 Cod Contravențional. De asemenea, ca o măsura de stimulare pentru semnarea contratelor cu Î/M „Cărpineni Servicii ” Primăria com. Cărpineni oferă cîte un tomberon gratis familiilor care semnează contractul de evacuare a deșeurilor.

MD: Care sunt următoarele acțiuni ale comunei pentru dezvoltarea de mai departe a unui Sistem modern de salubrizare?

Dl. Primar: În ceea ce urmează, respectiv și ultima etapă a Planului de acțiuni, din contul finanțării pe care urmează să o obținem, vom purcede la construcția depozitului intercomunitar de deșeuri cu stație de transfer care va duce la regionalizarea serviciului de evacuare a deșeurilor pentru circa 40.000 cetățeni care locuiesc în zona satelor Bălceana, Sofia, Negrea, Cărpineni, Horjești, Mingir, Voinescu. De asemenea, nu mai puțin important se planifică organizarea colectării selective a deșeurilor, ceea ce va permite primăriei o suplinire a bugetului cu surse adiționale din vinderea deșeurilor selectate corect.

Pentru a perfecta un abonament la Revistă accesați https://e-circular.org/aboneaza-te/. Versiune electronica (.pdf) a revistei o primiți în scurt timp de la completarea datelor din formular și efectuarea transferului.

Articole similare

trage