Articol

Implementarea sistemului integrat de gestionare al deșeurilor în zona 6: obiectiv comun şi demers colectiv

Detalii

Data publicării
28/04/2021
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

În conformitate cu prevederile și țintele Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 (HG 248/2013) precum și ținînd cont de prevederile programelor regionale sectoriale, gestionarea deşeurilor este o prioritate naţională a politicii de prevenire a poluării mediului în Republica Moldova. Agravarea problematicii deşeurilor, în special a deşeurilor menajere solide, este generată de modul defectuos în care sînt realizate în prezent diferite etape de procesare a deşeurilor.

Promovarea abordării regionale în planificarea gestionării deşeurilor este esenţială atît pentru atragerea investiţiilor necesare, cît şi pentru asigurarea recuperării costurilor mari alocate pentru implementarea Strategiei. Este inadmisibilă şi totodată economic neargumentată construcţia întreprinderilor de valorificare sau eliminare a deşeurilor în fiecare oraş, fără a ţine cont de localităţile rurale din raioane, inclusiv de specificul deşeurilor generate. Anume în acest scop, autoritățile administrației publice locale de nivel I şi II din UAT Orhei, Rezina, Şoldăneşti și Teleneşti şi-au unit forţele prin crearea Grupului de lucru privind cooperarea pentru îmbunătățirea gestionării deşeurilor şi facilitarea implementării Strategiei. Membrii grupului de lucru, printre care conducerea raioanelor Orhei, Șoldănești, Rezina și Telenești, precum și primarii orașelor reședință din raioanele sus menționate urmăresc intensificarea dialogului şi a conjugării eforturilor / acţiunilor pentru organizarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor eficient și durabil în cadrul zonei nr. 6, (Orhei, Rezina, Şoldăneşti și Teleneşti).

Obiectul colaborării administrațiilor APL îl constituie demararea demersurilor şi acțiunilor necesare pentru organizarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor şi dezvoltarea infrastructurii aferente în zona nr. 6. Astfel, în data de 14 aprilie anul curent Președinții celor 4 Consilii Raionale au informat autoritatea centrală de specialitate – MADRM, despre activitatea grupului de lucru şi au solicitat totodată analiza posibilității finanțării studiului de fezabilitate al zonei nr. 6 din contul componentei de grant a creditului

Băncii Europene de Investiții pentru realizarea proiectului ”Deșeuri solide în Moldova”. De asemenea, în data de 22 aprilie anul curent membrii grupului de lucru au comunicat comisiei parlamentare ,,Mediu şi dezvoltare regională” despre necesitatea facilitării unui dialog larg atunci cand vine vorba despre organizarea serviciilor publice şi în special serviciul de gestionare a deşeurilor. Domnul președinte al Consiliului Raional Orhei au subliniat că administrațiile APL din cele 4 raioane sunt angajate să faciliteze informarea comunităților și APL de nivel I și să explice elementele sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, dar în același timp este necesar ca aspectele instituționale legate de organizarea sistemului ar trebui clarificată cât mai curând posibil. La rândul său, președintele comisiei, dna Marina Tauber, a informat participanții la ședință că dezvoltarea sectorului gestionării deșeurilor este o prioritate națională și rămâne în atenția parlamentarilor.

Acțiunile face parte din programul proiectului ,,Spre o gestiune intercomunală, eficace și durabilă a deșeurilor în zona central-estică a RM” și își propune în principal implementarea unei soluții globale de îmbunătățire a gestionării deșeurilor, sprijinind în același timp comunitățile în tranziția către un serviciu inovator și eficient.

Articole similare

trage