Articol

A.O. “E-CIRCULAR” a prezentat oferta educațională pentru anul 2023 spre o tranziție mai eficientă la economia verde!

Detalii

Data publicării
16/12/2022
Categorii
Educație
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

În contextul în care la nivel național ne-am asumat drept angajament tranziția spre o economie verde și circulară în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă, este important să investim în educare și formare competențe verzi în rândul angajaților din toate sectoarele economiei naționale. Un pas important în acest sens a fost realizat de A.O. Centrul de instruire și consultanță “E-Circular”, care în anul 2021 a reușit autorizarea provizorie a primului și unicului curs de formare pentru adulți „Specialist Management Deșeuri”. Cursul s-a dovedit a fi util și necesar în rândul agenților economici, APL-uri, etc., contribuind nemijlocit la asigurarea conformității legale și organizarea unei gestionări corecte a deșeurilor. 

În anul 2022 cu suportul  Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), A.O. „E-Circular” a reușit diversificarea ofertei educaționale pentru un mediu mai curat și competențe verzi în rândul angajaților, respectiv inițierea procedurii de acreditare a 3 programe de formare de scurtă durată pentru adulți:

 • Responsabil de Mediu. Total 90 ore curs, 3 credite.
 • Responsabil/Responsabilă pentru gestionarea deșeurilor (anterior denumit Specialist Managementul Deșeurilor după CORM/2014). Total 90 ore curs, 3 credite.

În cadrul Conferinței de finalizare a proiectului “Consolidarea capacităților A.O. “E-CIRCULAR” în elaborarea și furnizarea Programelor de formare continuă pentru adulți spre o tranziție mai eficientă la economia verde”, A.O. E-Circular a prezentat oferta educațională pentru anul 2023, contribuind astfel la facilitarea accesului angajaților din toate sectoarele economiei naționale la cursuri de formare pentru adulți și respectiv dezvoltarea de competențe verzi. Începând cu anul 2023, procesul de formare se va realiza prin intermediul unei platforme educaționale online cu acces doar pentru participanții la curs. Accesul la platformă va oferi posibilitate participanților de a utiliza mai eficient materialele de curs, de a interacționa practic și de ași testa cunoștințele/competențele în domeniu.

Detalii oferta de formare continuă pentru adulți!

RESPONSABIL DE MEDIU / 90 ore, 3 credite

Competențe profesionale dobândite:

 • Identificarea Strategiilor de sustenabilitate și organizarea departamentului de protecție a mediului;
 • Identificarea obligațiilor legale și elaborarea Listei cerințelor legale aplicabile;
 • Identificarea aspectelor de mediu în cadrul unei activități cu impact asupra mediului;
 • Evaluarea impactului de mediu generat de activitățile desfășurate de companie;
 • Coordonarea trasabilității deșeurilor periculoase și nepericuloase din cadrul companiei;
 • Întocmirea evidențelor și raportărilor impuse prin legislația de mediu;
 • Organizarea unui Sistem de Management de Mediu și rolul acestuia în cadrul unei organizații;
 • Planificarea și evaluarea unui audit de mediu intern;
 • Elaborarea programului de monitorizare și raportare a factorilor de mediu;
 • Cunoașterea mecanismului de dobândire a actelor permisive de mediu de la organele competente.

RESPONSABIL PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR + Economia Circulară/ 90 ore, 3 credite

Competențe profesionale dobândite:

 • Înțelegerea și aplicarea corectă a prevederilor cadrului legal privind gestionarea deșeurilor;
 • Organizarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor;
 • Evidența și raportarea datelor despre deșeuri;
 • Elaborarea și implementarea unui Plan de prevenire/reducere a deșeurilor;
 • Realizarea unui audit al deșeurilor;
 • Implementarea corectă a Mecanismului de Responsabilitate Extinsă a Producătorului (REP);
 • Cunoașterea mecanismului de dobândire a actelor permisive de mediu de la organele competente;
 • Soluții practice pentru a evita încălcarea legislației de mediu în domeniul deșeurilor;
 • Înțelegerea și aplicabilitatea modelului economic circular;
 • Înțelegerea lanțului valoric a unui produs și cum acesta poate fi transpus în busola circulară pentru a putea identifica cele mai optime strategii circulare.

Articole similare

trage