IULIE FĂRĂ PLASTIC 2024 – ACCEPTĂ PROVOCAREA – ÎNREGISTREAZĂTE

Articol

Oferta programelor de formare continuă a adulților!

Detalii

Data publicării
30/06/2023
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

Prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării a Republicii Moldova din luna iunie 2023, A.O. Centrul de instruire și consultanță E-Circular a obținut:

  • Acreditarea pentru o durată de 5 ani a Programului de formare profesională a adulților „Responsabil/Responsabilă pentru gestionarea deșeurilor„, 3 credite de studii.
  • Autorizarea provizorie a Programului de formare profesională a adulților „Inspector/Inspectoare conformare ecologică„, 3 credite de studii.
  • Autorizarea provizorie a Programului de formare profesională a adulților „Lăcătuș la rețele de apeduct”, 12 credite de studii.

CERTIFICATULUI DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂȚII  Certificat ANACEC 2023 eliberat de către Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare și acordat dnei Aurelia Bahnar, președintele centrului de instruire reprezintă un pas important pentru o ECONOMIE VERDE ȘI CIRCULARĂ. Doar prin însușirea cunoștințelor și abilităților necesare, adulții pot lua decizii informate și pot adopta practici și comportamente mai sustenabile în viața de zi cu zi, la locul de muncă și în comunitatea lor.

Acest rezultat a fost posibil suportului acordat de GIZ Moldova în cadrul proiectului Consolidarea capacităților A.O. “E-CIRCULAR” în elaborarea și furnizarea Programelor de formare continuă pentru adulți spre o tranziție mai eficientă la economia verde”.

Doritării de a participa la programele de formare organizate de A.O.E-Circular se pot înregistra online prin completarea acestui FORMULAR sau remite o solicitare prin email la adresa instruiri@e-circular.org

Articole similare

trage