Curs

Responsabil pentru gestionarea deșeurilor

Detalii

Data următorului curs10 iunie, 2024
Durata6 zile
CertificateParticipanții care promoveaza examenul final vor primi certificatul  de competență profesională (Seria CCPF).
Platformăhttps://cursuri.e-circular.org/
Preț curs4.500 LEI

Despre curs

A.O. Centrul de instruire și Consultanță “E-CIRCULAR”  în calitate de furnizor acreditat servicii de instruire conform Ordinului nr.690 din iunie 2023 emis de Ministerul Educației și Cercetării și a Certificatului de evaluare a calității externe seria FC nr. 0204-23 emis de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, invită agenții economici care generează și/sau colectează deșeuri, inclusiv toate persoanele fizice și juridice interesate de subiect și formare de competențe profesionale în domeniu să participe la Programul de formare profesională continuă: „Responsabil pentru gestionarea deșeurilor”.

Cursul abordeaza gestionarea deșeurilor conform cerințelor legale în vigoare (Legea nr. 209/2016, HG 501/2018, HG 99/2018, HG 212/2018, HG nr. 561/2020, HG nr. 586/2020, Legea nr.1515/1993, etc.), dintr-o perspectiva practică și cu detalierea aspectelor de zi cu zi care țin de această activitate.

Participanții la curs vor avea acces la platforma moodle online https://cursuri.e-circular.org/ și vor lucra direct cu Dosarul Responsabilului pentru gestionarea deșeurilor, care include: Suport de curs; fișe, planuri, liste, programe; baza de date EXCEL pentru evidență și raportare deșeuri.

Agenda cursului

Explorează curriculum-ul cursului, structurat în etape succesive, care te vor ghida pas cu pas în procesul de dobândire a competențelor esențiale în gestionarea eficientă a deșeurilor.
Absolventul/Absolventa Programului de formare continuă „Responsabil pentru gestionarea deșeurilor” va deține următoarele competențe:

Absolventul/Absolventa Programului de formare continuă „Responsabil pentru gestionarea deșeurilor” va deține următoarele competențe:

  • Înțelegerea și aplicarea corectă a prevederilor cadrului legal privind gestionarea deșeurilor.
  • Mecanismul de implementare a Responsabilității Extinse a Producătorului. Roluri și responsabilități ce revin producătorilor (importatorilor) de produse supuse REP și sistemelor colective autorizate pentru implementarea REP.
  • Operarea cu instrumente digitale pentru perfectarea evidenței lunare privind managementul deșeurilor și raportarea anuală a datelor privind deșeurilor prin www.siamd.gov.md
  • Inițierea activității de audit a deșeurilor.
  • Elaborarea și implementarea unui Plan de prevenire/reducere a deșeurilor
  • Pregătirea pentru un Control de mediu planificat/inopinant.
  • Procedura de obținere a autorizației privind gestionarea deșeurilor, etc.
  • Cunoașterea și integrarea principiilor economiei circulare în propria activitate, etc.
10instruiri organizate
300ore de instruire
>100participanti la curs

Înscrie-te la curs

Vrei să te alături mișcării pentru economie circulară? Înscrie-te la cursul nostru completând câmpurile din formular, sau contactează-ne la numărul tău de telefon sau adresa de email de mai jos.

Adresa
Str. 31 August 1989 – 129, bir. 305
Datele personale
Doresc să mă înscriu și la alte cursuri
Taxa de achitare se va achita de către
Mesaj