Interviu

INTERVIU cu Primarul com. Cărpineni

Conformarea Autorităților Publice Locale (APL) la prevederile Legii nr. 209 privind deșeurile, presupune asigurarea executării eficiente a cerințelor  imperative  de  gestionare  a  anumitor categorii  de  deșeuri. În acest context, APL-urilor din Republica Moldova li se atribuie ca responsabilitate crearea unui sistem eficient de gestiune integrată a deșeurilor prin asigurarea colectării separate a acestora, amenajarea unor spații speciale pentru depozitarea deșeurilor colectate separat, depozitarea  deșeurilor  municipale  doar  în  locurile  special  amenajate, stabilirea modului de gestionare a deșeurilor municipale  și nu

Interviu cu Ioncu Mihail, Director S.A. “Salubritate Șoldănești”

S.A. “Salubritate Șoldănești”  la 5 ani de activitate: realizări, provocări și planuri de viitor! S.A. „Salubritate Șoldănești” a fost înființată la data de 14 ianuarie 2015, de către 21 de APL-uri de nivelul I din raionul Șoldănești, 1 APL de nivelul I din raionul Rezina și 1 APL de nivelul II care este Consiliul Raional Șoldănești. Fondarea Societății a avut loc ca urmare a implementării Proiectul pilot „Îmbunătățirea sistemului de management a deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și

Interviu cu Roxana Puia, Director marketing Asociația Environ, Romania

Industria reciclării poate contribui la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea unei economii verzi și sustenabile!   Ce ne puteți spune despre piața DEEE-urilor din România și cât de complicat a fost să îndepliniți ținta de colectare? R.P. – În general, situația privind gestiunea deșeurilor în România este plină de provocări, iar domeniul deșeurilor electrice nu face excepție. Ne confruntăm cu lipsa de armonizare legislativă, cu absența punctelor municipale de colectare care ar trebui să se regăsească

Interviu cu Eugeniu Butucea, Director ”Salubris Grup” SRL

Groapa de gunoi  sursă de materie primă Încălzirea globală, deficitul de resurse naturale, creşterea indicilor de poluare, sunt doar câteva din cele mai stringente probleme cu care se confruntă omenirea. Cel mai grav este din păcate viteza cu care se întâmplă aceste lucruri, astfel încât de cele mai multe ori nici nu reuşim să intervenim sau să schimbăm vectorul linear distructiv. De mulţi ani se vorbeşte despre probleme de mediu generate de un sistem de management al deşeurilor nefuncţional. Gropile neautorizate pentru