Interviu

INTERVIU cu Primarul com. Cărpineni

Conformarea Autorităților Publice Locale (APL) la prevederile Legii nr. 209 privind deșeurile, presupune asigurarea executării eficiente a cerințelor  imperative  de  gestionare  a  anumitor categorii  de  deșeuri. În acest context, APL-urilor din Republica Moldova li se atribuie ca responsabilitate crearea unui sistem eficient de gestiune integrată a deșeurilor prin asigurarea colectării separate a acestora, amenajarea unor spații speciale pentru depozitarea deșeurilor colectate separat, depozitarea  deșeurilor  municipale  doar  în  locurile  special  amenajate, stabilirea modului de gestionare a deșeurilor municipale  și nu

Interviu cu Ioncu Mihail, Director S.A. “Salubritate Șoldănești”

S.A. “Salubritate Șoldănești”  la 5 ani de activitate: realizări, provocări și planuri de viitor! S.A. „Salubritate Șoldănești” a fost înființată la data de 14 ianuarie 2015, de către 21 de APL-uri de nivelul I din raionul Șoldănești, 1 APL de nivelul I din raionul Rezina și 1 APL de nivelul II care este Consiliul Raional Șoldănești. Fondarea Societății a avut loc ca urmare a implementării Proiectul pilot „Îmbunătățirea sistemului de management a deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și

Interviu cu Roxana Puia, Director marketing Asociația Environ, Romania

Industria reciclării poate contribui la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea unei economii verzi și sustenabile!   Ce ne puteți spune despre piața DEEE-urilor din România și cât de complicat a fost să îndepliniți ținta de colectare? R.P. – În general, situația privind gestiunea deșeurilor în România este plină de provocări, iar domeniul deșeurilor electrice nu face excepție. Ne confruntăm cu lipsa de armonizare legislativă, cu absența punctelor municipale de colectare care ar trebui să se regăsească

Interviu cu Eugeniu Butucea, Director ”Salubris Grup” SRL

Groapa de gunoi  sursă de materie primă Încălzirea globală, deficitul de resurse naturale, creşterea indicilor de poluare, sunt doar câteva din cele mai stringente probleme cu care se confruntă omenirea. Cel mai grav este din păcate viteza cu care se întâmplă aceste lucruri, astfel încât de cele mai multe ori nici nu reuşim să intervenim sau să schimbăm vectorul linear distructiv. De mulţi ani se vorbeşte despre probleme de mediu generate de un sistem de management al deşeurilor nefuncţional. Gropile neautorizate pentru

Interviu cu Svetlana ZHEKOVA, consilier UE în domeniul mediului

„Autoritățile stabilesc scopurile, dar adevărata forță motrice sunt OAMENII” Revista  „MD”: La sfârșitul secolului XX,  provocările legate de schimbările climatice și reducerea drastică a resurselor naturale, au marcat în mod ireversibil relația Om – Natură.  Cum reacționează statele membre UE la provocarea de a acționa verde – inteligent – circular – durabil? SVETLANA ZHEKOVA, înalt consilier UE în domeniul mediului: Sunt complet de acord cu afirmația dumneavoastră că în ultimele decenii a apărut o nouă bază pentru relația între oameni și natură.

Interviu cu Vasile BÎTCA, Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

Scopul acestui prim material pe tema gestionării deșeurilor din construcţii și demolări rezultă din considerentul că în perioada următoare s-ar putea mări semnificativ cantitatea valorificată a acestor deșeuri, punîndu-se accent pe reciclarea selectivă ca rezultat al taxelor de depozitare, precum și a completării legislaţiei în domeniu. În baza acestui material sperăm la crearea unei platforme de discuţii între reprezentanţii ministerelor de resort din domeniu, operatorii economici care desfăsoară activităţi în construcţii, renovare și dezafectare, precum și a structurilor autorităţilor din domeniul

Interviu cu Serghei Palihovici, Ministrul Mediului

Sistemul Național de gestionarea a deșeurilor necesită îmbunătățire! A trecut o perioadă de cîteva luni de cînd Ministerul Mediului are un nou ministru. În această funcţie a fost desemnat dl Serghei PALIHOVICI , care are o vastă experienţă  în domeniul administrării public. În ultima perioadă de timp a deţinut funcţia de Secretar general adjunct al Guvernului. Domnia sa a acceptat această funcţie, deoarece intenţionează să schimbe multe lucruri spre bine în domeniul protecţiei mediului, inclusiv