Documentații de mediu

Potrivit Legii nr.209/2016 privind deșeurile, unităţile şi întreprinderile, inclusiv operatorii de transport specializaţi pentru transportul de deşeuri, care intenţionează să desfăşoare activităţi de gestionare a deşeurilor trebuie să obţină o autorizaţie din partea Agenției de Mediu, la nivel național, și respectiv, la nivel teritorial, din partea subdiviziunilor teritoriale.

Asigurăm perfectarea documentației necesare de obținere a autorizației de mediu pentru entități juridice:

 • Asistență juridică privind elaborarea cererii de eliberare a autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor;
 • Elaborarea Conținutului-cadru al memoriului tehnic privind emiterea autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor:
  • Pentru activitățile de colectare a deșeurilor.
  • Pentru activitățile de transport al deșeurilor.
  • Pentru activitățile de tratare a deșeurilor.
  • Pentru activitățile de eliminare a deșeurilor (depozitare, incinerare sau coincinerare)
 • Asistență în procesul de depunere și examinare de către organele competente a autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor.
 • Asistență în cadrul controalelor inițiate de către organele abilitate privind respectarea legislației mediului.
 • Asistență în evidența primară a deșeurilor periculoase și cerințele legale care urmează a fi respectate.
 • Ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora.
 • Cerințele legale și normative de înregistrare în Sistemul informațional automatizat „Managementul Deșeurilor” – SIA MD.
 • Analiza drepturilor și obligațiilor legale ale producătorilor de deșeuri cu încadrarea mecanismului aplicabil entității beneficiare.