Curs acreditat: Specialist managementul deșeurilor, online

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu nr.790 din iunie 2021, A.O. Centrul de instruire și Consultanță “E-CIRCULAR” (anterior A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor) a fost autorizată oficial pentru programul de formare profesională continuă:„Specialist Managementul Deșeurilor” acreditat de  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare , conform CORM 006-14, 325719, potrivit Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova aprobat prin H.G. nr.461 din 02.07.2013 și Ordinului nr.22 din 03.03.2014 a Ministerului Munci, Protecției Sociale și Familiei.

Certificat-ANACEC

Despre Curs SMD

Cursul „Specialist Managementul Deșeurilor” se adresează:

 • entităților a căror activitate generează deșeuri (producătorii de deșeuri), în corespundere cu prevederile art. 32 din Legea privind deșeurile;
 • entităților care colectează, în bază de contract, deșeurile generate de alte entități (populație, unități comerciale și instituții), în corespundere cu prevederile art. 11 lit. g) și art. 32 din Legea privind deșeurile;
 • deținătorilor autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, în corespundere cu prevederile art. 25 din Legea privind deșeurile;
 • persoanelor fizice/juridice interesate de domeniul managementul deșeurilor.

La elaborarea Curriculum-ului pentru curs s-a ținut cont de normele internaționale, cât și cele naționale, îndeosebi de cele mai recente modificări ale legislației, dar și de practica în domeniu, inclusiv preluată sub aspect comparativ din statele UE. Rezultatele învățării sunt elaborate în contextul Cadrului Național al Calificărilor (CC-RM), exprimate ca niveluri progresive de competență, care pot fi dobândite prin sistemul formal de educație precum și prin componente ale calificării (module, unități de credite de studii) din perspectiva învățării pe tot parcursul vieței.  Cursul este condus de formatori cu o vastă experiență în domeniu, fapt pentru care este unul practic, intercativ și va cuprinde diverse studii de caz.

FINALITĂȚI CURS

Absolventul Programului de formare continuă „Specialist în managementul deșeurilor” va cunoaște:

 • Procesul de management al deșeurilor în entitatea juridică.
 • Obligațiile legale puse pe seama agenților economici.
 • Soluții practice pentru conformarea agenților economici cerințelor legale obligatorii.
 • Răspunderea juridică (civilă, penală și contravențională). Sancțiuni contravenționale/penale. Formele sancțiunilor contravenționale/penale.
 • Evidența și raportarea datelor despre deșeuri (Studii de caz).
 • Soluții practice pentru a evita încălcarea legislației de mediu în domeniul deșeurilor.
 • Gestionarea integrată a deșeurilor.Trasabilitatea deșeurilor.
 • Cunoașterea și aplicarea tehnicilor de prevenire și reducere a poluărilor.
 • Realizarea unui audit al deșeurilor.
 • Plan de prevenire/reduce deșeuri, etc.
 • Cunoașterea mecanismului de dobândire a actelor permisive de mediu de la organele competente.

Absolventul Programului „Specialist în managementul deșeurilor” va fi capabil la:

 • Planificarea activității de management al deșeurilor.
 • Instruirea personalului implicat în managementul deșeurilor.
 • Organizarea activităților specifice managementului deșeurilor.
 • Evaluarea activității de management al deșeurilor.
 • Raportarea rezultatelor privind managementul deșeurilor.

DURATA CURS: 3 ZILE (1 credit)

Participantii care promoveaza examenul final vor primi certificatul de „SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR” conform CORM 006-14, 325719 (Specialist în managementul deșeurilor),  potrivit Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova aprobat prin H.G. nr.461 din 02.07.2013 și Ordinului nr.22 din 03.03.2014 a Ministerului Munci, Protecției Sociale și Familiei.

  Specialist managementul deșeurilorResponsabil de MediuEconomie circularăResponsabilitatea Extinsă a Producătorului
  Curs:
  TAXA DE PARTICIPARE SE VA ACHITA DE CĂTRE:
  Persoană fizicăPersoană juridică
  Termeni și condiții:*