Responsabil de Mediu

Cursul “Responsabil de mediu” se adresează societăților comerciale sau instituțiilor publice care desfășoară activități cu posibil impact asupra mediului. Cursul este organizat în conformitate cu Legea 209/2016 privind deșeurile și Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, având însă în vedere întreaga legislație în domeniu, actualizată.

La elaborarea Curriculum-ului pentru curs s-a ținut cont de normele internaționale, cât și cele naționale, îndeosebi de cele mai recente modificări ale legislației, dar și de practica în domeniu, inclusiv preluată sub aspect comparativ din statele UE. Cursul este condus de formatori cu o vastă experiență în domeniu, fapt pentru care va fi unul practic, intercativ și va cuprinde diverse studii de caz.

COMPETENȚE DOBÂNDITE LA FINALUL CURSULUI

 • Evaluarea impactului de mediu generat de activitățile desfășurate de companie;
 • Cunoașterea pașilor necesari de urmat pentru a obține o autorizație/un aviz de mediu;
 • Planificarea și evaluarea unui audit intern;
 • Organizarea și coordonarea departamentului de protecție a mediului;
 • Coordonarea trasabilității deșeurilor periculoase și nepericuloase din cadrul companiei;
 • Proiectarea unui Plan de prevenire a poluării accidentale;
 • Elaborarea raportărilor de mediu;
 • Identificarea Strategiilor de sustenabilitate, un avantaj major pentru dezvoltarea durabila a companiei.

Agenda CURS Responsabil de Mediu

DURATA CURS: 3 zile

ÎNREGISTRARE CURS

Pentru a participa la curs, va rugam să completați formularul de participare, selectând cursul RM (Responsabil de Mediu).

  Responsabil pentru gestionarea deșeurilorResponsabil de MediuEconomie circulară
  Curs:
  TAXA DE PARTICIPARE SE VA ACHITA DE CĂTRE:
  Persoană fizicăPersoană juridică
  Termeni și condiții:*