Consultanță de mediu

Legislația de mediu este una extrem de complexă și necesită o cunoaștere amănunțită și completă a domeniului precum și o interpretare a tuturor actelor ce o compun pentru ca orice persoană fizică și juridică ce poate avea un impact semnificativ asupra mediului să aibă activități conforme cu normele de mediu. În acest context,  consultanța de mediu a devenit un serviciu necesar pentru orice afacere.

Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor oferă consultanță specializată de mediu APL-urilor, agenților economici, reprezentanților industriilor de reciclare, colectare și salubritate întru executarea tuturor cerințelor impuse de legislația în domeniul protecției mediului, în special, cea privind gestionarea deșeurilor.

 

Analiza mecanismului legal național și comunitar privind protecția mediului înconjurător:

 • Încadrarea mecanismelor de asigurare a protecției mediului în coraport cu activitățile specifice ale entităților beneficiare ( Evaluarea impactului asupra mediului, Evaluarea strategică de mediu; Expertiza ecologică de stat);
 • Identificarea drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice privind protecția mediului;
 • Stabilirea instrumentelor juridice privind protecția resurselor naturale și conservarea bio diversităților;
 • Gestionarea deșeurilor, substanțelor toxice, a îngrășămintelor minerale și pesticidelor;
 • Diminuarea cantităților de deșeuri generate și evacuate în mediul înconjurător, incluzând implementarea principiilor legate de reducerea la sursă, colectarea selectivă, reciclarea, refolosirea și valorificarea deșeurilor;
 • Monitorizarea calității factorilor de mediu (apă, aer, sol/subsol, zgomot și vibrații) prin identificarea depășirilor valorilor maxim admise pentru indicatorii analizați.

Elaborarea Strategiilor instituționale de mediu în dependență de specificul activității entității beneficiare, care cuprinde:

 • Reglementarea juridică a gestionării deșeurilor:
  • Cadrul legal comunitar;
  • Cadrul legal național.
 • Cele mai bune practici și tehnologii de management al deșeurilor;
 • Instrucțiuni tehnico-legale pentru responsabilii de mediu din cadrul entității beneficiare.

Planul de management a deșeurilor în cadrul instituției:

  • Regulamentul privind colectarea selectivă a deșeurilor din cadrul entității beneficiare;
  • Lista principalelor documente de organizare a activităților de protecție a mediului întocmite la nivelul subdiviziunilor din cadrul entităților beneficiare;
  • Identificarea și clasificarea deșeurilor istorice;
  • Identificarea și clasificarea deșeurilor curente.

Asistența juridică și reprezentarea entităților beneficiare în cadrul proceselor civile, contravenționale sau penale inițiate de către organele de inspecție sau control în domeniul protecției mediului.