Consultanță de mediu

Pentru a susține activitatea reprezentanților APL-urilor, mediului de afaceri, reprezentanților industriilor de reciclare, colectare și salubritate întru executarea tuturor cerințelor impuse de legislația în domeniul protecției mediului, în special, cea privind gestionarea deșeurilor platforma e-Circular oferă consultanță de mediu specializată:
Analiza mecanismului legal național și comunitar privind protecția mediului înconjurător:

 • Încadrarea mecanismelor de asigurare a protecției mediului în coraport cu activitățile specifice ale entităților beneficiare ( Evaluarea impactului asupra mediului, Evaluarea strategică de mediu; Expertiza ecologică de stat);
 • Identificarea drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice privind protecția mediului;
 • Stabilirea instrumentelor juridice privind protecția resurselor naturale și conservarea bio diversităților;
 • Gestionarea deșeurilor, substanțelor toxice, a îngrășămintelor minerale și pesticidelor;
 • Diminuarea cantităților de deșeuri generate și evacuate în mediul înconjurător, incluzând implementarea principiilor legate de reducerea la sursă, colectarea selectivă, reciclarea, refolosirea și valorificarea deșeurilor;
 • Monitorizarea calității factorilor de mediu (apă, aer, sol/subsol, zgomot și vibrații) prin identificarea depășirilor valorilor maxim admise pentru indicatorii analizați.

Elaborarea Strategiilor instituționale de mediu în dependență de specificul activității entității beneficiare, care cuprinde:

 • Reglementarea juridică a gestionării deșeurilor:
  • Cadrul legal comunitar;
  • Cadrul legal național.
 • Cele mai bune practici și tehnologii de management al deșeurilor;
 • Instrucțiuni tehnico-legale pentru responsabilii de mediu din cadrul entității beneficiare.

Planul de management a deșeurilor în cadrul instituției:

  • Regulamentul privind colectarea selectivă a deșeurilor din cadrul entității beneficiare;
  • Lista principalelor documente de organizare a activităților de protecție a mediului întocmite la nivelul subdiviziunilor din cadrul entităților beneficiare;
  • Identificarea și clasificarea deșeurilor istorice;
  • Identificarea și clasificarea deșeurilor curente.

Asistența juridică și reprezentarea entităților beneficiare în cadrul proceselor civile, contravenționale sau penale inițiate de către organele de inspecție sau control în domeniul protecției mediului.