Articol

Studiu privind DEEE-urile în mun. Chișinău

Detalii

Data publicării
15/06/2020
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

A.O. “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor” prezintă rezultatele Studiului privind DEEE-urilor în mun. Chișinău.

Studiul a fost finalizat în luna iunie 2020 și face parte din proiectul „Oraș curat cu e-Deșeu reciclat – Reciclează azi pentru sănătatea ta de mâine” implementat de AVD cu suportul Programului de Granturi mici GEF SGP Moldova, implementat de UNDP Moldova în parteneriat cu Asociația MoldRec.

Prezentul studiu, primul de acest gen în țară, oferă o imagine de ansamblu asupra factorilor determinanți ai comportamentului consumatorului (persoane fizice și juridice) de echipamente electrice și electronice, nivelul de conștientizare a pericolului asupra sănătății, deciziile luate referitor la soarta unui e-Deșeu generat, inclusiv identificarea și justificarea stimulentelor actuale care vizează creșterea ratelor de colectare a e-Deșeurilor.  Totodată, studiul prezintă un suport informațional necesar întru formularea de inițiative legislative, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de colectare și reciclare a DEEE-urilor, responsabilizarea populației și stabilirea de parteneriate durabile cu agenții economici, implicați direct în producerea și gestionarea acestor deșeuri.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 500 de persoane fizice și 300 de persoane juridice, reprezentativ pentru mun. Chișinău, utilizând metoda CATI (Interviuri telefonice asistate de computer) care permite colectarea informațiilor în cadrul cercetărilor cantitative efectuate prin telefon, pe baza unor chestionare clar structurate.

Datele analizate și prezentate în studiu prezintă o pondere semnificativă, 56 % respondenți persoane fizice și 43 % respondenți persoane juridice, care din diverse motive ignoră consecințele asupra poluării mediului și sănătății, practicând păstrarea pe termen lung a DEEE-urilor, inclusiv aruncarea acestora la gunoi în comun cu alte deșeuri. 

De aici rezultă că cele mai mari obstacole în procesul de colectare a DEEE-urilor întâmpinate de persoanele fizice și juridice sunt informarea insuficientă cu privire la colectarea și reciclarea acestora ( 73 % și 71 %), infrastructura insuficientă cu privire la colectarea e-Deșeurilor (71 % și 66 %), prea puțini colectori și reciclatori de e-Deșeuri (59 % și 44%) și lipsă stimulente (56 % și respectiv 44%). Studiul prezintă și o apreciere foarte scăzută ( punctaj de 1,65 din partea persoane fizice și de 1,55 din partea persoane juridice din total 5 oferite) a respondenților în raport cu rezultatul acțiunilor întreprinse de autoritățile publice competente în domeniul DEEE-urilor.

În concluzie, studiul confirmă o infrastructură nedezvoltată la nivel municipal, inclusiv și o prezență redusă a reciclatorilor specializați pe piața e-Deșeurilor din Republica Moldova. Totodată, gestionarea eficientă a DEEE-urilor în mun. Chișinău dar și la nivel de țară este condiționată direct de educarea unui comportament eco-responsabil din partea generatorilor de DEEE-uri și respectiv crearea premiselor necesare (ex. infrastructură, stimulente economice, politici și reglementări, etc), care ar facilita procesul de colectare selectivă de la sursă a acestor deșeuri extrem de periculoase, influențând nemijlocit decizia de a le preda operatorilor autorizați în defavoarea deciziei de a le păstra pe termen lung sau și mai grav, arunca în amestec cu alte deșeuri.

Întru realizarea mai multor obiective ale Agendei 2030, este absolut necesară urgentarea tranziției spre o economie circulară, recunoscând din start valoarea e-Deșeurilor (RESURSE) pe care le aruncăm la groapa de gunoi. Anume prin gestionarea corectă a acestor deșeuri de către toți actorii implicați în aceste procese, avem soluția pentru o calitate a vieții mai bună, cu locuri de muncă sigure și un mediu curat.

 

 

 

Articole similare

trage