Articol

Beneficii de mediu asociate Achizițiilor Publice Ecologice

Detalii

Data publicării
14/09/2020
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

Un instrument important pentru a atinge obiectivele politicii de mediu legate de schimbările climatice, utilizarea resurselor și consumul și producția durabile – în special având în vedere importanța cheltuielilor sectorului public cu bunuri și servicii în Europa îl reprezintă Achizițiile publice ecologice (APE).

Principiile și definiția ce descriu conceptul de achiziții publice ecologice (APE) au fost detaliate în comunicatul (COM (2008) 400) „Achizițiile publice pentru un mediu mai bun”. Acestea însemnând „un proces prin care autoritățile publice fac eforturi pentru a reduce impactul asupra mediului în procesul de achiziționare de bunuri, servicii și lucrări pe tot parcursul ciclului lor de viață.”

Achizițiile verzi înseamnă, de asemenea, influențarea pieței. Prin promovarea și utilizarea APE, autoritățile publice pot oferi industriei stimulente reale pentru dezvoltarea de tehnologii și produse ecologice. În unele sectoare, cumpărătorii publici dețin o cotă semnificativă din piață (de exemplu, transportul public și construcții, serviciile de sănătate și educație) și astfel deciziile lor au un impact considerabil.

Fiecare produs sau serviciu cumpărat are impact de mediu pe durata întregului său ciclu de viaţă, de la extracţia materiilor prime, fabricarea produsului şi până la folosirea şi reciclarea sau eliminarea sa. Achiziţiile publice ecologice contribuie la diminuarea acestor efecte negative, beneficiile fiind resimţite atât la nivel local, cât şi la nivel global.

De remarcat, autoritățile publice sunt unii dintre cei mai mari consumatori de resurse în Europa: cheltuiesc aproximativ 1,8 trilioane de euro anual, reprezentând aproximativ 14% din produsul intern brut al UE. Folosind puterea lor de cumpărare pentru a alege bunuri și servicii cu impact mai mic asupra mediului, ele pot aduce o contribuție importantă la durabilitatea consumului și producției.  Aceste date, confirmă că aplicarea APE prin a alege hârtie
reciclată ne poate salva pădurile, a alege produse locale poate salva micul agricultor, a alege o mașină economică poate salva calitatea aerului și poate salva vieți omenești în cele din urmă!

Figura 1. Bariere la eficiența resurselor
Figura 1. Bariere la eficiența resurselor

La moment, multe autorități publice din Europa practică APE. Spre exemplu, chiar dacă APE la nivelul UE este un instrument voluntar, cu noul Cod al Achizițiilor Publice (Decretul legislativ 50/2016) Italia a stabilit utilizarea obligatorie a APE. Acum, Italia cere ca toate entitățile sale publice să includă un set minim de criterii de mediu în procesele de achiziții publice. Obligațiile acoperă 16 dintre cele mai relevante domenii de produse și servicii. Acestea sunt obligatorii pentru achiziționarea tuturor bunurilor, serviciilor și lucrărilor.

APE pot însemna, de asemenea, costuri mai mici pentru autoritățile publice – în special în cazul în care se consideră costurile unui contract pe întreaga durată de viață a produselor, și nu doar prețul de achiziție. În cazul dat, achiziționarea de echipamente IT mai eficiente din punct de vedere energetic poate economisi bani în multe moduri diferite: de exemplu, o utilizare mai redusă a energiei electrice și o reciclare mai ușoară sau reutilizarea la sfârșitul vieții sale. În mod similar, o clădire mai eficientă din punct de vedere energetic poate costa mai mult, dar va economisi bani pe termen lung.

Nu în ultimul rând, APE implică o serie de beneficii de mediu, prin:

  • Utilizarea eficientă a apei prin alegerea unor fitinguri mai eficiente din punct de vedere al consumului;
  • Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);
  • Eficiența energetică și utilizarea resurselor (prin alegerea produselor care sunt mai eficiente și punerea în aplicare a principiilor de proiectare conștiente din punct de vedere al mediului);
  • Gestionarea corectă a deșeurilor (prin specificarea proceselor sau ambalajelor care generează mai puține deșeuri sau încurajarea reutilizării și reciclării materialelor);
  • Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;
  • Beneficii sociale / de sănătate – Transportul public mai curat îmbnătățește calitatea aerului;
  • Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale).

Directivele actuale privind achizițiile publice (2014) oferă noi oportunități de promovare a incluziunii sociale prin procesul de achiziții publice. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul DG GROW Includerea cerințelor sociale în diferite etape ale procesului de achiziții este abordată în detaliu în Cumpararea socială: un ghid pentru luarea în considerare a considerațiilor sociale în achizițiile publice (bazat pe directivele din 2004).

Există și un set de criterii de APE în UE, care sunt elaborate pentru a facilita includerea cerințelor ecologice în documentele de licitație publică. În timp ce criteriile APE UE adoptate își propun să ajungă la un echilibru bun între performanța de mediu, considerentele legate de costuri, disponibilitatea pieței și ușurința verificării, autoritățile contractante pot alege, în funcție de nevoile și nivelul ambiției lor, să includă toate sau numai anumite cerințe în documentele de licitație. Criteriile se împart în 22 de categorii diferite, printre care: Produse și servicii de curățare; Electricitate; Servicii de catering și tonomate; Echipament, consumabile și servicii de printare; Designul spațiului de lucru, a clădirilor și managementul construcțiilor.

În iunie 2016, Republica Moldova a ratificat Acordul Achizițiilor Publice al Organizației Mondiale a Comerțului, iar acest lucru, de rînd cu Acordul de Asociere RM-UE, presupune luarea tuturor măsurilor de către statul nostru pentru liberalizarea comerțului și dezvoltarea sistemului achizițiilor publice în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Din păcate, la ziua de azi încă există prejudecata conform căreia produsele, serviciile şi lucrările ecologice sunt mai scumpe decît cele care nu sunt ecologice. Agenția Achiziţii Publice este autoritatea de specialitate, în subordinea Ministerului Finanțelor, care are ca rol fundamental formularea, la nivel de concepţie şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv în ceea ce ține de achizițiile ecologice.

Primul pas către implementarea dezvoltării durabile prin utilizarea achizițiilor publice, ca un instrument puternic, a fost realizat în cadrul proiectului finanțat de către UE „Greening Economies in the Eastern Neighbourhood” (EaP GREEN) în perioada 2015-2017. Respectiv, în contextul acestui proiect a fost realizat și un Ghid al achizițiilor publice durabile, care este destinat autorităților contractante. Scopul acestui ghid este, pe de o parte, diseminarea conceptului de achiziție publică
durabilă în rîndul autorităților contractante, iar, pe de altă parte creşterea gradului de conştientizare a instituţiilor publice privind achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări, care să includă, atunci cînd este posibil, criterii de durabilitate în documentaţia de atribuire.

Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 reglementează posibilitatea de a integra considerente de mediu în criteriile de selecţie şi de atribuire, a specificaţiilor tehnice, inclusiv în clauzele de executare a contractului. Prin urmare, avînd un cadru normativ concludent în domeniul achizițiilor publice, rămîne ca autoritățile contractante la nivel instituțional să adopte politici de implementare a achizițiilor publice durabile cu luarea în considerare a Agendei de dezvoltare durabilă 2030.

Cel mai recent, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu suportul proiectului EU4Environment, implementat de PNUD, a inițiat Ordinul pentru Oficii Verzi, care are drept scop tranziția spre achiziții și procese mai prietenoase cu mediul și resursele naturale, implementate atât în aparatul central, cât și în subdiviziunile acestuia. 

Pentru cei ce doresc să se informeze mai detaliat privind aplicabilitate și beneficiile asociate APE, găsiți multe exemple de bune practici, inclusiv exemple de proiecte implementate deja. Recomandăm să consultați și accesați aceste ghiduri si prezentări, dar și alte lucrări utile.  În final, tot ce rămâne este doar determinarea și decizia de a începe acest proces. 

Articole similare

trage