A fost publicat Studiul privind generarea și gestionarea DEEE la nivel național, 2022

Studiu DEEE_RM

A.O. EcoDigital prezintă rezultatele Studiului privind generarea și gestionarea DEEE-urilor în Republica Moldova, realizat în cadrul proiectului “Reciclăm DEEE și realizăm ODD” implementat cu suportul Programului de Granturi mici GEF SGP Moldova, UNDP Moldova, în perioada martie 2021- mai 2022.

Studiul prezintă o imagine de ansamblu a sectorului de management a DEEE-urilor la nivel național prin prisma preferințelor de consum și a practicilor actuale de gestionarea a EEE-urilor și deșeurilor rezultate din acestea. Totodată, datele colectate și publicate în acest studiu prezintă o primă analiză la nivel național asupra conceptului de REPAIR (Reparație), drept cea mai optimă soluție de reducere a DEEE-urilor conform Ierarhiei Deșeurilor și cea mai bună modalitate de a încetini creșterea DEEE-urilor

În Republica Moldova, potrivit Regional E-waste Monitor CIS+Georgia, 2021, fiecare cetățean generează în mediu 4,9 kg DEEE anual sau total 17.4 mii tone, din care doar 0,04 kg DEEE/persoană este gestionat eco-responsabil. Aceste rezultate modeste sunt condiționate de lipsa infrastructurii de reciclare la nivel național și dependența față de alte țări europene pentru activitățile de tratare. Operatorii autorizați desfășoară doar activitatea de colectare și transportare.

Pentru anul 2020, conform datelor publicate de Agenția de Mediu, au fost colectate  de operatori doar 330 tone DEEE (sau 1,9 % din total generat). Aceste rezultate “modeste” sunt în mare parte determinate de infrastructura logistică precară precum și în continuare un nivel redus de înțelegere și responsabilizare a persoanelor fizice și juridice privind regulile de colectare separată a DEEE-urilor și obligativitatea conlucrării doar cu operatori autorizați pentru colectarea și transportarea DEEE-urilor, chiar și în cazul în care nu rezultă o remunerare economică.

SUMAR DATE STUDIU:

I. EEE ÎN GOSPODĂRIE ȘI DURATA DE UTILIZARE

 • În mediu, în fiecare gospodărie sunt 17 echipamente electronice;
 • Top 10 echipamente în gospodărie sunt: televizor, mașină de spălat rufe, fier de călcat, telefon mobil, frigider, aspirator, uscător de păr, mixer, ceainic electric, laptop;
 • Circa jumătate din gospodării au un televizor și jumătate din gospodării au 2 și mai multe TV în gospodărie;
 • Principalul motiv de achiziție a unui echipament nou este Înlocuirea unui echipament vechi defect cu unul nou (49% din respondenți);
 • Telefonul mobil este echipamentul care este cel mai des schimbat (în mediu o dată la 3-5 ani), echipamentele care au cea mai lungă perioadă de utilizare sunt televizorul (în mediu o dată la 7-9 ani),  iar frigiderul în mediu o dată la 10 ani.

II. REPARAȚIA EEE DEFECTE

 • În cazul în care se defectează un echipament, 9 din 10 gospodării încearcă să îl Repare;
 • Principala cauză de ce NU se dorește Reparația echipamentelor este costul mare pentru aceste servicii (54% din respondenți ce NU repară echipamentele);
 • Telefonul mobil este echipamentul care cel mai des se Repară – 6 din 10 respondenți au reparat telefonul mobil pe parcursul ultimului an, iar televizorul și frigiderul se repară cel mai rar;
 • 6 din 10 respondenți doresc să primească instruiri pentru a putea de sine stătător să Repare un echipament defect.

III. DEEE ȘI PRACTICI DE GESTIONARE

 • 4 din 10 gospodării păstrează/depozitează DEEE;
 • 2 din 10 gospodării dau DEEE la metal vechi, iar 1 din 10 gospodării le Aruncă la gunoi, de comun cu alte deșeuri;
 • 1 din 2 din respondenți  al studiului au menționat că deșeurile de echipamente NU sunt colectate în localitate, 2 din 10 au spus că DEEE sunt colectate gratuit, iar 1 din 10 au menționat că DEEE sunt colectate contra plată;
 • Jumătate din respondenți au menționat că Lipsa punctelor de colectare este Obstacolul principal pentru care NU se colectează DEEE;
 • Jumătate din respondenți cred că cel mai comod pentru ei este ca cineva să vină să ridice DEEE de acasă.

În concluzie, reieșind din date colectate și analizate prin Studiu, au fost trasate o serie de recomandări bazate pe principiile IERARHIEI DEȘEURILOR, instrument eficient utilizat la nivel global pentru a identifica și promova activități care pot contribui la reducerea cantității de deșeuri electronice generate, actualizată cu componente ale ECONOMIEI CIRCULARE pentru a aborda și ciclul de viață a produselor electrice și electronice analizate la fiecare din etapele de proiectare, fabricație, distribuție, consum, reutilizare și reparare, urmate de colectare, reciclare, tratare și eliminare.