Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare

Proiectul „Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare” este conceput de A.O. “Verde e Moldova” în parteneriat cu A.O. Centrul de instruire și consultanță “E-CIRCULAR” cu sprijinul financiar al Programului de Granturi Mici GEF SGP Moldova, implementat de UNDP. Obiective proiect: Actualitatea proiectului pentru Republica Moldova este argumenta în primul rând prin creșterea cantității de […]

Fugi de plastic / Run from plastic

Proiectul „Fugi de PLASTIC/Run from PLASTIC” este conceput de A.O. “EcoDigital” în parteneriat cu A.O. Centrul de instruire și consultanță “E-CIRCULAR”, A.O. Run Moldova și A.O. Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Ambalaje din Moldova (APIAM) cu sprijinul financiar al Programului de Granturi Mici GEF SGP Moldova, implementat de UNDP. Proiectul se va implementa în perioada noiembrie […]

Renunță la Plastic: Comunități informate cu mai puține deșeuri generate

Proiectul „Renunță la PLASTIC: Comunități informate cu mai puține deșeuri generate” își propune informarea populației de diferite vârste cu referire la impactul plasticului asupra mediului și sănătății și respectiv reducerea cantității deșeurilor din plastic generate la nivel național, inclusiv a costurilor aferente gestionării acestor deșeuri. Localitățile beneficiare proiect aparțin Regiunii de Management Deșeuri 5 (r-le […]

Îmbunătățirea competențelor digitale pentru o mai bună planificare și gestionare a deșeurilor

Obiectiv proiect A.O. E-Circular prin proiect va oferi sprijin și consultanță Autorităților Publice Locale în procesul de elaborare a Programelor Locale de Gestionare a Deșeurilor și de calcul al tarifelor pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor, în corespundere cu prevederile cadrului legal național în domeniu. Proiectul își propune și creșterea competențelor digitale în rândul […]

Statistica privind deșeurile – facilitator cheie pentru economia circulara

Proiectul „Statistica deșeurilor – facilitator cheie pentru economia circulară” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Programului de Dezvoltare a Cooperării al Guvernului Austriei (ADC) este  implementat de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor, în perioada aprilie – septembrie 2021. Proiectul este conceput pentru a aborda una dintre principalele provocări cu care se confruntă sistemul […]

“Fără PLASTIC mă simt FANTASTIC”

Campania de informare și conștientizare “Fără PLASTIC mă simt FANTASTIC” este un proiect de informare și conștientizare lansat de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Proiect “Reciclăm DEEE și realizăm ODD” (EcoDigital în parteneriat cu e-Circular)

Proiectul “Reciclăm DEEE și realizăm ODD” este implementat cu suportul financiar al Programului de Granturi Mici (SGP), implementat de UNDP și se încadrează în prioritățile Inițiativei Strategice 3 a Strategiei pe Țară GEF SGP. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea impactului DEEE-urilor asupra mediului și sănătății prin extinderea rețelei de colectare separată a DEEEurilor […]

Revista „Managementul Deșeurilor”, editată trimestrial de A.O. „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”

Revista “Managementul Deșeurilor” este o publicație a A.O. “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”, cu apariție trimestrială (4 ediții pe an) și distribuție națională. Revista are drept scop informarea și ghidarea cititorilor revistei în direcția ecologizării activităților sale la nivel de țară, localitate, instituție sau gospodărie, punem un accent deosebit pe stabilirea șifortificarea unor parteneriate durabile cu […]