Proiect

Statistica privind deșeurile – facilitator cheie pentru economia circulara

Detalii

Proiect finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Programului de Dezvoltare a Cooperării al Guvernului Austriei (ADC) este implementat de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor, în perioada aprilie – septembrie 2021.
Statut Proiect finalizat
Categorie Economie circulară, Reciclare
Suma proiectului 9655,00 euro
Durata proiectului 7 luni

Despre proiect

Proiectul „Statistica deșeurilor – facilitator cheie pentru economia circulară” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Programului de Dezvoltare a Cooperării al Guvernului Austriei (ADC) este  implementat de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor, în perioada aprilie – septembrie 2021.

Proiectul este conceput pentru a aborda una dintre principalele provocări cu care se confruntă sistemul de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova și anume, nivel redus de informare/abilitare la toate nivele, inclusiv pe seama accesului în continuare redus la datele relevante privind deșeurile. Calitatea slabă a datelor a fost întotdeauna citată ca o barieră majoră pentru măsurarea corectă a eficienței finanțării în ceea ce privește impactul acesteia asupra îndeplinirii obiectivelor propuse prin Strategia de gestionare a deșeurilor, inclusiv ce ține de – Managementul și comunicarea datelor. Astfel, principalul obiectiv propus prin proiect este de a colecta, analiza, structura și prezenta diverse datele relevante din domeniul gestionării deșeurilor la nivel național.

Potrivit Pactului Ecologic European,  datele accesibile și interoperabile se află în centrul inovației bazate pe date. Aceste date, combinate cu infrastructura digitală (de exemplu, supercomputere, tehnologie cloud, rețele ultrarapide) și cu inteligența artificială, facilitează luarea unor decizii bazate pe date concrete și îmbunătățesc capacitatea de înțelegere și de abordare a provocărilor legate de mediu. Acum, mai mult ca oricând, digitalizarea a făcut colectarea unor cantități mari de date mult mai ușoară. Cu toate acestea, masele de date singure nu creează prea multă valoare, doar posibilitatea de a analiza datele și de a vizualiza statistici le face atât de valoroase.

Prin implementarea acestui proiect, AVD urmărește în primul rând creșterea nivelului de abilitare a părților interesate (în special factorii de decizie) prin utilizarea instrumentelor digitale pentru cercetare, informații și cunoștințe în ceea ce privește gestionarea deșeurilor solide. În cele din urmă, rezultatele planificate vor contribui la creșterea nivelului de clariatate și transparență prin inventarierea și vizualizatra statisticilor privind deșeurile, sprijinind părțile interesate să ia decizii mai bune, fundamentate pe date relevante sectorului.

Alte proiecte

Descoperă alte inițiative axate pe economia circulară și gestionarea sustenabilă a deșeurilor în Republica Moldova.

Proiect FNM

Proiectul își propune să crească gradul de conștientizare privind problemele generate de deșeurile din plastic la nivel național și să promoveze practici sustenabile pentru prevenirea și gestionarea acestora. Proiectul se concentrează pe educarea populației despre impactul deșeurilor din plastic asupra mediului și despre costurile asociate cu gestionarea lor.

proiect-gef

Inițiativa „Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare” combate problema deșeurilor de plastic prin acțiuni la nivel local. Derulat de ONG-urile „Verde e Moldova” și „E-CIRCULAR” cu finanțare GEF, proiectul implementează măsuri educaționale, de colectare și prevenire a poluării cu plastic în trei comunități din Republica Moldova.

Fugi-de-plastic

Proiectul „Fugi de plastic”, dezvoltat de A.O. „EcoDigital” și partenerii săi, este dedicat reducerii poluării cu plastic și promovării unui stil de viață sănătos prin activități cum ar fi plogging-ul. Inițiativa încurajează practici sustenabile și conștientizează publicul despre pericolele plasticului, oferind soluții eco-friendly pentru prevenirea și reutilizarea deșeurilor din plastic.