Proiect

Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare

Detalii

Ideea proiectului pornește de la importanța și actualitatea abordărilor circulare bazate pe respectarea principiilor  ierarhiei deșeurilor și a celor mai bune practici (ex. sisteme de prevenire, reutilizare, alternative la produselor de unică folosință)  drept soluții inovatoare în vederea reducerii cantității de deșeuri de plastic generată la nivel național. Sloganul proiectului este #RenunțăLaPLASTIC
Statut Proiect finalizat
Categorie Economie circulară
Implementat cu suportul Programul de Granturi Mici GEF SGP Moldova, implementat de UNDP
Suma proiectului 112725.00 USD
Durata proiectului 18 luni
Perioada de implementare iunie 2022 – noiembrie 2023

Despre proiect

Proiectul „Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare” este conceput de A.O. “Verde e Moldova” în parteneriat cu A.O. Centrul de instruire și consultanță “E-CIRCULAR” cu sprijinul financiar al Programului de Granturi Mici GEF SGP Moldova, implementat de UNDP.

Obiective proiect:

  • Realizarea Studiului de referință și a Planului de acțiuni privind deșeurile de plastic.
  • Reducerea poluării cu PLASTIC pentru Comunități “ZERO DEȘEURI” prin promovarea prevenirii deșeurilor și renunțarea la plastic de unică folosință.
  • Dezvoltarea abilităților de gestionare responsabilă a deșeurilor din plastic în rândul cadrelor didactice și a elevilor.
  • Analiza alternativelor și soluțiilor ecologice și circulare pentru reducerea deșeurilor din plastic în sectorul turism.

Actualitatea proiectului pentru Republica Moldova este argumenta în primul rând prin creșterea cantității de deșeuri inclusiv din plastic generate cel puțin în ultimii 10 ani, cea mai mare parte din care fiind eliminată prin depozitare. La moment, rata de reciclare a deșeurilor de plastic este de doar 4-5 %, restul cantităților generate (estimativ 34 kg/pers/an) ajung la gropile de gunoi. În consecință pe lângă poluarea intensă a mediului se atestă și impactul asupra sănătății publice în special din cauza produselor de unică folosință fabricate dintr-o gamă largă de materiale plastice în care se adaugă și diverși aditivi.

În contextul în care Reciclarea deșeurilor din plastic nu este cea mai ecologică opțiune în reducerea poluării, iar colectarea seprată a deșeurilor din plastic la sursă nu garantează reciclarea acestora, prin proiect s-a propus identificarea și aplicarea mai multori soluții cu accent pe Prevenire, Reducere și Reutilizare și respectiv promovarea conceptului de Comunități “Zero Deșeuri” pentru 3 localități beneficiare: mun. Strășeni/ Mănăstirea Căpriana, Orhei (s.Trebujeni)/Orheiul Vechi  și mun.Soroca/Cetatea Soroca. Fiecare din aceste localități pe lângă extinderea infrastructurii pentru colectarea separată a deșeurilor de plastic vor participa activ în identificarea și implementarea unor soluții eficiente de a preveni poluarea cu plastic, drept cel mai eficient, sănătos și econom instrument în lupta cu aceste deșeuri.

>800persoane informate și implicate
1platforma educațională creată
58tomberoane pentru colectare separată a plasticului
>10resurse informaționale elaboare

Galerie

Parteneri și finanțatori proiect

Mulțumim susținătorilor noștri pentru contribuția lor esențială în materializarea acestui proiect.

Alte proiecte

Descoperă alte inițiative axate pe economia circulară și gestionarea sustenabilă a deșeurilor în Republica Moldova.

Proiect FNM

Proiectul își propune să crească gradul de conștientizare privind problemele generate de deșeurile din plastic la nivel național și să promoveze practici sustenabile pentru prevenirea și gestionarea acestora. Proiectul se concentrează pe educarea populației despre impactul deșeurilor din plastic asupra mediului și despre costurile asociate cu gestionarea lor.

Fugi-de-plastic

Proiectul „Fugi de plastic”, dezvoltat de A.O. „EcoDigital” și partenerii săi, este dedicat reducerii poluării cu plastic și promovării unui stil de viață sănătos prin activități cum ar fi plogging-ul. Inițiativa încurajează practici sustenabile și conștientizează publicul despre pericolele plasticului, oferind soluții eco-friendly pentru prevenirea și reutilizarea deșeurilor din plastic.

ADA_execel-planificare-deseuri

Proiectul se axează pe îmbunătățirea competențelor digitale ale autorităților locale pentru a eficientiza gestionarea deșeurilor. Prin introducerea de instrumente digitale avansate, proiectul vizează gestionarea strategică a deșeurilor și promovează practici sustenabile pentru minimizarea impactului asupra mediului și susținerea dezvoltării durabile.