Anunț

Angajare expert elaborarea Profil Ocupațional  și a cursului de formare continuă pentru adulți!

Detalii

Data/Ora Limită 19 September 2022, 18:00

Despre proiect  

Începând cu luna august 2022, A.O. Centrul de instruire și consultanță “E-CIRCULAR” a dat start implementarii proiectului “Elaborarea și furnizarea de PROGRAME FORMARE CONTINUĂ PENTRU ADULȚI spre o tranziție mai eficientă la o economie verde” care se desfășoară cu suportul financiar al Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Proiectul se implementează în perioada august – noiembrie 2022.

În acest context, anunțăm angajarea unui expert/grup de experți pentru elaborarea Profilului ocupațional  și a conținutului pentru cursul de formare continuă pentru adulți, ocupația – “313207: Lăcătuș la rețelele de apeduct și canalizare”.

Scopul proiectului este de a dezvolta un Curs de formare continuă pentru adulți în sectorul DASGDAD. Necesitatea dezvoltării unui asemenea curs de formare a fost identificată în rezultatul Studiului privind evaluarea pieței forței de muncă a competențelor și ocupațiilor verzi necesare în sectorul „Distribuirea apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare” din Republica Moldova, precum și a unui focus grup organizat cu reprezentanții din acest sector.

Cursul urmează să ofere angajatorilor și angajaților acces la cursuri certificate în domeniu și respectiv dobandirea competențelor noi, actuale, dar și a competentelor verzi impuse de schimbările de mediu.  

Cerințe:

– aplicantul posedă experiență de muncă în domeniul pentru care se elaborează profilul ocupațional;

– posedă studii tehnice superioare în domeniul „Alimentare cu apă și canalizare”;

– posedă cunoștinte în elaborarea conținutul unui curs modular;

– are capacitatea de a prezenta/livra conținutul către beneficiarii cursului (experiența anterioară ca formator va constitui un avantaj);

– experiența de lucru în cadrul proiectelor, de asemenea, constituie un avantaj;

– cunoștințe de operare PC (Word, Excel, Power Point, etc);

– alte cerințe: responsabilitate, punctualitate, abilități de planificare și comunicare eficientă, disponibilitate de a lucra în echipă.

Responsabilități:

– participarea la activitățile de implementare a proiectului și elaborare a profilului ocupațional;

– elaborarea conținutului pentru modulele cursului de formare continuă pentru adulți cu accent sporit pe componenta practică a procesului de lucru;

– prezentarea structurată a informației în termenii stabiliți de implementatorul proiectului;

– elaborarea și pregătirea materialelor necesare în procesul de lucru;

– planificarea și organizarea activităților de formare;

– elaborarea și utilizarea metodelor și tehnicilor practice (teste, quizz-uri, etc) pentru evaluarea cunoștințelor participanților la curs;

– înregistrare video a unor procese practice la locul de muncă pentru o înțelegere mai bună a proceselor de lucru (partea tehnică privind înregistrarea video va fi asigurată de către implementatorul de proiect);

– interrelaționarea și menținerea comunicării cu toți experții implicați în procesul de elaborare a profilului ocupational și a conținutului cursului modular;

– crearea rapoartelor de lucru și expedierea lor în termenii stabiliți;

– realizarea altor sarcini la solicitarea echipei de management a proiectului.

Perioada de livrare a produsului: 19 septembrie – 30 noiembrie 2022

Modalitate de aplicare:

Aplicația candidatului va conține CV-ul şi scrisoarea de motivare ce vor fi expediate prin e-mail la adresa: info@e-circular.org.  Titlul mesajului trebuie să conțină numele și prenumele candidatului.

Data limita pentru aplicare: 19 septembrie 2022. 

Aplicările candidaților vor fi examinate în ordinea recepționării lor și doar candidații ce au trecut selecția inițială vor fi invitați la interviu.Notă: În procesul de selecție, A.O. Centrul de instruire și consultanță “E-CIRCULAR” nu discriminează direct sau indirect candidații pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. A.O. Centrul de instruire și consultanță “E-CIRCULAR” oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și in concordanță deplină cu criteriile de confidențialitate

Alte anunțuri

trage