Anunț

Anunț achiziție servicii elaborare resurse informaționale!

Detalii

Data/Ora Limită 3 June 2024, 17:00

Prin prezenta, A.O. Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR în calitate de beneficiar de grant pentru implementarea proiectului „Renunță la PLASTIC: Comunități informate cu mai puține deșeuri generate”,  finanțat din Fondul Național pentru Mediu, intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de servicii de elaboare Ghiduri tematice și conținut inforațional dedicat Campaniei Iulie Fără Plastic 2024. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ luând în calcul următoarele specificații:

Nr.Tip  serviciuSpecificații
1Ghiduri privind reducerea deșeurilor din plastic în gospodărieElaborarea conținutului pentru Ghid (10-15 pagini).
Utilizarea de linkuri utile inserate în Ghid.
Elaborarea imaginilor necesare și machetarea ghidului.
2Ghiduri privind reducerea deșeurilor din plastic în oficiuElaborarea conținutului pentru Ghid (10-15 pagini).
Utilizarea de linkuri utile inserate în Ghid.
Elaborarea imaginilor necesare și machetarea ghidului.
3Ghiduri privind reducerea deșeurilor din plastic la școalăElaborarea conținutului pentru Ghid (10-15 pagini).
Utilizarea de linkuri utile inserate în Ghid.
Elaborarea imaginilor necesare și machetarea ghidului.
4Elaborare de conținut informațional pentru campania Iulie Fără plasticMateriale informaționale elaborate lunar pentru postări pe Social Media
4 Articole pentru publicare pe pagina web e-circular.org și în Revista Managementul Deșeurilor
2 Comunicate de presă

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Persoana juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Corespunderea produsului oferit cu caracteristicile indicate;
  • Cel mai mic preț pentru serviciul ce corespunde criteriilor minime de selecție;

Dosarul de aplicare va include:

  • Oferta comercială, care va include prețul în MDL, inclusiv TVA. Oferta comercială trebuie să fie valabilă timp de 20 zile din data termenului limită de depunere a ofertelor;

Aplicarea dosarelor:

  • Ofertele vor fi expediate în format electronic, la adresa de e-mailecircular@e-circular.org  sau aduse fizic la sediul asociației str. 31 August 1989,129, of.305, MD – 2012 Chișinău, Republica Moldova.
  • Prețul serviciilor indicate în ofertă se prezintă în monedă locală/MDL, inclusiv TVA;
  • Termenul limită de depunere a ofertelor este 04.06.2024 ora 17:00

Alte anunțuri

trage