IULIE FĂRĂ PLASTIC 2024 – ACCEPTĂ PROVOCAREA – ÎNREGISTREAZĂTE

Anunț

Anunț achiziție servicii de asistență!

Detalii

Data/Ora Limită 29 October 2022, 16:00

Prin prezenta, A.O. Centrul de instruire și consultanță „E-CIRCULAR”, în calitate de implementator a proiectului “Dezvoltarea capacităților A.O. E-Circular în elaborarea și furnizarea de PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ pentru ADULȚI spre o tranziție mai eficientă la o economie verde” finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:

Nr.Tip serviciiUnitățiSpecificații
1Elaborare conținut, design și imprimare materiale informaționale (pliante și calendare) 200 bucSe va pregăti conținutul necesar pentru elaborarea de pliante informaționale și calendare 2023 cu promovarea programelor de formare elaborate. Aceste materiale vor fi distribuite participanților la evenimentul dedicat finalizării proiectului.
2Verificarea, pregătirea și formatarea setului de documente necesar de depus la ANACEC pentru 4 programe de formare: Responsabil/responsabilă pentru gestionarea deșeurilor;Responsabil de mediu;Lăcătuș la rețele de apeduct;Lăcătuș la rețele de canalizare.4 dosareSe vor verifica 4 Dosare pregătite pentru depunere la ANACEC conform cerințelor Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii conform HG nr.616/2016
3Training și instrucțiuni privind gestionarea, plasarea conținut pe platforma educațională https://cursuri.e-circular.org/ pentru formatorii programelor de curs. 6 luniÎn baza platformei educaționale configurate vor fi elaborate instrucțiuni de operare a acestei platforme și organizate instruiri pentru formatori privind plasarea de conținut.  Costul serviciului va include și asistență privind gestionarea platformei pentru formatori pentru o perioadă de 6 luni  https://cursuri.e-circular.org/

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Persoana juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Corespunderea produsului oferit cu caracteristicile indicate;
 • Cel mai mic preț pentru serviciul ce corespunde criteriilor minime de selecție;
 • Termenul de livrare.

Dosarul de aplicare va include:

 • Oferta comercială, care va include prețul în MDL, cu cota “0” TVA, termenul de livrare. Oferta comercială trebuie să fie valabilă timp de 30 zile din data termenului limită de depunere a ofertelor;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii şi numărul contului în MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii / extras din registrul de stat al persoanelor juridice.

Aplicarea dosarelor:

 • Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic, la adresa de e-mailinfo@e-circular.org cu mențiunea “Ofertă de preț servicii de asistență” sau pe suport de hârtie la adresa str. Capriana 50, ASEM Business Centru, Bloc 2, bir.202;
 • Prețul produselor indicate în ofertă se prezintă în monedă locală/MDL și nu vor include TVA (TVA cu cota zero);
 • Termenul limită de depunere a ofertelor este 29.10.2022 ora 16:00
 • Telefon de contact : 060509934 Aurelia Bahnaru

Alte anunțuri

trage