arata_bara
Anunț

ANUNȚ! Achiziție produs software

Detalii

Data/Ora Limită 15 September 2022, 16:00

Prin prezenta, A.O. Centrul de instruire și consultanță „E-CIRCULAR”, în calitate de implementator a proiectului “Dezvoltarea capacităților A.O. E-Circular în elaborarea și furnizarea de PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ pentru ADULȚI spre o tranziție mai eficientă la o economie verde” finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziție produs software (platformă educațională):

Nr.Tip serviciuUnitățiSpecificații  
1.Procurarea și ajustare modul Moodle1Procurare temă Moodle (template) a conceptului de design al platformei.Ajustarea structurii bazei de date (structura platformei)Ajustarea modulului Limbi (Ro/Ru/En)Ajustarea pagină ”Creare cont” (formular, harta)Ajustarea META informațieiAjustare SEO
2.Adăugare de conținut textual/grafic (echivalent 1 curs)2
3.Găzduire web (10GB spațiu)1
4.Mentenanță lunară12
5.Integrare modul Moodle1Integrarea și ajustarea paginii platformei la structura/design a website-ului www.e-circular.orgIntegrarea sistemului de statistica vizitatorilor (Google Website Analytics)Integrarea website in sistemul Google Webmasters

Termen de implementare – 28 noiembrie 2022.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Persoana juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Corespunderea produsului oferit cu caracteristicile indicate;
 • Cel mai mic preț pentru serviciul ce corespunde criteriilor minime de selecție;
 • Termenul de livrare.

Dosarul de aplicare va include:

 • Oferta comercială, care va include prețul în MDL, cu cota “0” TVA, caracteristicile echipamentului, termenul de livrare, termenul de garanție. Oferta comercială trebuie să fie valabilă timp de 10 zile din data termenului limită de depunere a ofertelor;
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii şi numărul contului în MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii / extras din registrul de stat al persoanelor juridice.

Aplicarea dosarelor:

 • Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic, la adresa de e-mailinfo@e-circular.org cu mențiunea “Ofertă de preț pentru achiziționarea produs software” sau pe suport de hârtie la adresa str. Capriana 50, ASEM Business Centru, Bloc 2, bir.202;
 • Prețul produselor indicate în ofertă se prezintă în monedă locală/MDL și nu vor include TVA (TVA cu cota zero);
 • Termenul limită de depunere a ofertelor este 15.09.2022 ora 16:00
 • Telefon de contact : 060509934 Aurelia Bahnaru

Alte anunțuri

trage