IULIE FĂRĂ PLASTIC 2024 – ACCEPTĂ PROVOCAREA – ÎNREGISTREAZĂTE

Anunț

Anunț achiziție servicii foto/video

Detalii

Prin prezenta, A.O. Centrul de instruire și consultanță „E-CIRCULAR”, în calitate de implementator a proiectului “Dezvoltarea capacităților A.O. E-Circular în elaborarea și furnizarea de PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ pentru ADULȚI spre o tranziție mai eficientă la o economie verde” finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:

Nr.Tip serviciuSpecificații
1Înregistrare video și foto a procesului de lucru pentru un Lăcătuș rețele apeduct și canalizare (vizite la Apa Canal SA), inclusiv servicii de montare video.Se va realiza cel puțin 2 vizite în teren pentru a înregistra video procesul de lucru, conform unui scenariu oferit. Termen de livrare: 30 noiembrie 2022
2Elaborare a 5 materiale video informative și tematice pe subiecte de mediu, gestionare deșeuri, etc.Se va elabora scenariul și materialele video pe subiecte tematice agreate cu beneficiar (ex. aplicarea normelor de protecție a mediului și asigurare a calități, bune practici de prevenire deșeuri la locul de muncă, etc). Termen de livrare: 30 noiembrie 2022

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Expert sau persoană juridică înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Cel mai mic preț pentru serviciul ce corespunde criteriilor minime de selecție;
  • Termenul de livrare.

Dosarul de aplicare va include:

  • Oferta comercială, care va include prețul în MDL, cu cota “0” TVA, termenul de livrare. Oferta comercială trebuie să fie valabilă timp de 30 zile din data termenului limită de depunere a ofertelor;
  • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii şi numărul contului în MDL;
  • Copia buletinului de identitate sau copia certificatului de înregistrare a întreprinderii.

Aplicarea dosarelor:

  • Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic, la adresa de e-mailinfo@e-circular.org cu mențiunea “Ofertă de preț servicii de asistență” sau pe suport de hârtie la adresa str. Capriana 50, ASEM Business Centru, Bloc 2, bir.202;
  • Prețul produselor indicate în ofertă se prezintă în monedă locală/MDL și nu vor include TVA (TVA cu cota zero);
  • Termenul limită de depunere a ofertelor este 29.10.2022 ora 16:00
  • Telefon de contact : 060509934 Aurelia Bahnaru

Alte anunțuri

trage