UE// Proiectul “Gestionarea deșeurilor solide cu implicarea comunității din r-ul Strășeni” a fost finalizat cu succes!

La data de 27 septembrie, în incinta Primăriei mun. Strășeni s-a desfășurat Conferința de finalizare proiectului “Gestionarea deșeurilor solide prin implicarea activă a comunității” raionul Strășeni. Proiectul a fost implementat de  A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor în cadrul Programul de Granturi Locale al UE ,,Fii schimbarea: Cetățeni implicați – Comunități durabile!”, lansat prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Activitățile acestui proiect au fost realizate în perioada septembrie 2020 – septembrie 2021 în 6 localități ale raionul Strășeni (mun. Strășeni, satul Scoreni, comuna Lozova, satul Vorniceni, satul Negrești și satul Sireți) cu scopul de a contribui la creșterea gradului de conștientizare și participare a comunității în vederea reducerii impactului deșeurilor asupra mediului și sănătății.  Respectiv, în cadrul conferinței au fost prezentate toate rezultatele înregistrare, dar și discutate obstacolele/dificultățile întâmpinate în organizarea unui sistem eficient și corect de management a deșeurilor.

Obiectiv 1. Evaluarea percepției cetățenilor asupra rolului și beneficiilor colectării selective a deșeurilor.

Obiectivul a fost atins prin realizarea Studiul “Percepția și atitudinea locuitorilor populației privind colectarea selectivă a deșeurilor din rul  Strășeni”.

Datele colectate și analizate în acest studiu oferă o viziune clară referitor la situația existentă în domeniul gestionării deșeurilor și implicarea comunității în soluționarea acestor probleme. Respectiv, principalele subiecte analizate în cadrul studiului sunt:

  1. Evaluarea gradului de acces al populației la serviciile de salubritate;
  2. Analiza nivelului de satisfacție a locuitorilor în raport cu sistemul actual de colectare selectivă a deșeurilor aplicat în localitate;
  3. Evaluarea comportamentului de colectare separată a deșeurilor în rândul locuitorilor;
  4. Aprecierea disponibilității populației de a colecta selectiv deșeurile;
  5. Determinarea nivelului tarifelor pe care persoanele fizice din localitățile selectate sunt pregătite să le plătească pentru îmbunătăţirea serviciilor de gestionare a deşeurilor;
  6. Calitatea serviciilor de gestiune a deșeurilor puse la dispoziția locuitorilor din raion de către APL-uri, etc.

Obiectiv 2. Sporirea nivelului de cunoştinţe privind priorităţile în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile în rîndul elevilor

Obiectivul a fost atins prin realizarea a 6 seminare informativ-educative pentru formarea formatorilor. Total 100 de formatori din 6 localități beneficiare proiect au fost informați și abilitați pentru a contribui direct la creșterea nivelului de implicare a comunității în bune practici de mediu axate prioritar pe colectarea selectivă și compostarea deșeurilor.

Cu implicarea și suportul formatorilor de opinie, s-a reușit și lansarea Campaniei de colectare separată a deșeurilor, care a derulat în perioada martie-mai 2021 și s-a finalizat cu organizarea unui eveniment deosebit Gala de premiere a a celor mai activi participanți în campania “Spune NU poluării cu Plastic”. Evenimentul a reunit un număr impresionant de persoane, de diferite vârste, în special copii, părinți și cadre didactice care s-au implicat activ pe durata derulării campaniei și care au reușit să se bucure și să împărtășească cu întreaga comunitate rezultate frumoase realizate pe parcursul ultimelor 3 luni, o mare parte din care, sunt publicate pe pagina de grup a proiectului Spune NU poluării cu PLASTIC. În total, peste 90 cadre didactice și peste 1600 copii și elevi din 12 instituții de învățământ preșcolar, liceal și gimnazial, au însușit prin intermediul proiectului și a campaniei un comportament eco-responsabil, implicându-se în reducerea poluării cu plastic și promovarea beneficiilor colectării separate a acestor deșeuri.

Obiectiv 3. Stimularea spiritului civic și participativ al cetățenilor în rezolvarea problemei deșeurilor din cadrul comunității

Obiectivul a fost atins prin crearea unei infrastructuri minim necesare pentru colectarea separată a plasticului și educarea/practicarea compostării. În acest sens, prin proiect s-a reușit elaboarea și furnizarea a 44 plase pentru colectarea separată a plasticului și 90 lăzi pentru compostare. Abilitarea comunității în vederea colectării separate a reciclabilelor a fost susținută inclusiv prin intermediului a 6 ateliere de compostare și o serie de workshop-uri cu tematica “Poluatorul plătește: Aspecte practice și legale”. Informația utilă a fost structurată și publicată într-un Ghid de bune practici accesibil și online.

Obiectiv 4. Organizarea și asigurarea accesului cetățenilor la informații și date despre beneficiile organizării colectării selective a deșeurilor

Obiectivul a fost atins prin crearea paginii web https://ecostraseni.md/, dedicată proiectului și în folosul comunității, care include tipurile de deșeuri generate în localitate, impact asupra mediului și metode de colectare selectivă, beneficiile reciclării deșeurilor, o harta interactivă a punctelor de colectare a deșeurilor, Ghidul de colectare selectivă a deșeurilor, etc.

Proiectul a pornit de la motivația că  “Producerea de deșeuri nu poate fi evitată, însă poate fi recuperată valoarea economică a unui produs devenit deșeu și cu certitudine poate fi redus la minimum impactul asupra mediului, sănătății și schimbărilor climatice”. În acest sens, împreună ci beneficiarii proiectul am reconfirmat că mai sunt multe de făcut, iar proiectul a reprezentat lansarea unui platforme deschise de dialog cu APL-urile, cu care vom colabora și mai departe pentru a asigura sustenabilitatea activităților realizate.

A.O. “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și implementeză proiectul ,,Gestionarea deșeurilor solide cu implicarea comunității” în 6 localități din r. Strășeni.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Partenerul proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Centru este Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR ”Habitat”).