UE-GIZ// Lansarea proiectului “Gestionarea deșeurilor solide prin implicarea activă a comunității”

A.O. “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”, anunță Conferința de lansare a proiectului „Gestionarea deșeurilor solide prin implicarea activă a comunității din raionul Strășeni”, vineri, 02 octombrie, ora 09:30, la sediul Primăriei mun. Strășeni, Sala de ședințe.

Prin lansarea acestui proiect, Asociația își propune drept scop să contribuie nemijlocit la creșterea gradului de conștientizare și participare a comunității în vederea reducerii impactului deșeurilor asupra mediului și sănătății.

Evident, nu este o sarcină ușoară, mai degrabă o provocare, dar prin acțiuni coordonare și bine planificate, ne dorim să reușim împreună cu grupurile țintă beneficiare ale proiectului (locuitorii comunităților vizate, cadrele didactice, bibliotecarii, elevii, APL-urile, ONG-urile, operatorii de salubritate și agenții economici) reducerea treptată a cantităților de deșeuri ajunse la groapa de gunoi, creșterea ponderii deșeurilor reciclabile colectate selectiv și desigur creșterea numărului de cetățeni, care vor contribui la îmbunătățirea calității serviciilor de salubrizare prin onorarea obligațiunii de a achita plată pentru aceste servicii.

A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Gestionarea deșeurilor solide prin implicarea activă a comunității” în 6 localități ale raionului Strășeni (mun. Strășeni, satul Scoreni, comuna Lozova, satul Vorniceni, satul Negrești și satul Sireți), regiunea ADR Centru.  Proiectul va fi derulat în perioada septembrie 2020 – august 2021.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru regiunea Centru este Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR ”Habitat”).