Statistici

Taxe și Tarife

Publicat: 19 septembrie, 2021

Panoul de date despre Taxe și tarife este realizat în cadrul Proiectului „Statistica deșeurilor – facilitator cheie pentru economia circulară” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

Panoul cuprinde informații despre disponibilitatea serviciilor de salubrizare per localități, inclusiv date despre plata taxelor și tarifelor, precum și acelea localități care nu dispun de astfel de servicii. De asemenea, sunt evidențiate localitățile unde deșeurile sunt colectate separat comparativ cu cele unde acest serviciu nu este implementat. Această resursă detaliată sprijină autoritățile locale și cetățenii în luarea deciziilor informate, încurajează adoptarea practicilor de reciclare și contribuie la îmbunătățirea gestionării deșeurilor și la sustenabilitatea mediului în diverse regiuni.